JWA

Data Spółka Wydarzenie
10 listopada 2021 JWA Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
13 sierpnia 2021 JWA Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
14 maja 2021 JWA Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
19 marca 2021 JWA Publikacja raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 JWA Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
15 października 2020 JWA Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii B w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
28 sierpnia 2020 JWA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019.
17 sierpnia 2020 JWA Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii B w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
14 sierpnia 2020 JWA Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
10 sierpnia 2020 JWA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii B.
29 lipca 2020 JWA Publikacja raportu za 2019 rok.
27 lipca 2020 JWA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru) oraz zmiany statutu.
15 lipca 2020 JWA Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
28 maja 2020 JWA NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
9 lutego 2020 JWA Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
19 grudnia 2019 JWA NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
14 listopada 2019 JWA Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 JWA Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 JWA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
31 maja 2019 JWA Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 JWA Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 JWA Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
10 grudnia 2018 JWA NWZA ws. zmian w składzie RN oraz przeprowadzenia skupu akcji własnych celem ich umorzenia.
14 listopada 2018 JWA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 JWA Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
5 czerwca 2018 JWA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
8 maja 2018 JWA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
24 kwietnia 2018 JWA Publikacja raportu za 2017 rok.
14 lutego 2018 JWA Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 JWA Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
5 września 2017 JWA NWZA ws. powołania członków RN, ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków RN, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki.
26 lipca 2017 JWA Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
20 czerwca 2017 JWA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
30 maja 2017 JWA Publikacja raportu za 2016 rok.
20 kwietnia 2017 JWA Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
25 stycznia 2017 JWA Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
7 listopada 2016 JWA NWZA ws. zmian w RN.
17 października 2016 JWA Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
22 sierpnia 2016 JWA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
16 sierpnia 2016 JWA Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
25 lipca 2016 JWA Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.