INFOSCAN

Data Spółka Wydarzenie
10 lutego 2022 INFOSCAN Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii O.
18 stycznia 2022 INFOSCAN Dzień pierwszego notowania na NC 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
7 stycznia 2022 INFOSCAN Dzień pierwszego notowania na NC 402.298 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
30 grudnia 2021 INFOSCAN NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O w trybie subskrypcji zamkniętej, zmiany statutu, wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki GMZ Co Sp. z o.o., odwołania i powołania do RN.
15 listopada 2021 INFOSCAN Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
14 września 2021 INFOSCAN Dzień pierwszego notowania na NC 206.185 akcji serii H oraz 1.500.000 akcji serii N.
16 sierpnia 2021 INFOSCAN Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
24 czerwca 2021 INFOSCAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
17 maja 2021 INFOSCAN Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
26 marca 2021 INFOSCAN Dzień pierwszego notowania na NC 505.050 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
22 marca 2021 INFOSCAN Publikacja raportu za 2020 rok.
10 marca 2021 INFOSCAN Dzień pierwszego notowania na NC 744.680 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
15 lutego 2021 INFOSCAN NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce Scanlink Medical sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki Scansoft S.A. z siedzibą w Białymstoku, odwołania członka RN oraz powołania członka RN.
7 stycznia 2021 INFOSCAN NWZA ws. zmiany uchwały nr 6, 7, 8 i 9 NWZ z dnia 13 sierpnia 2019 r., zmiany uchwały nr 3 i 4 NWZ z dnia 27 stycznia 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, pozbawienia prawa poboru akcji serii N oraz zmiany statutu.
5 stycznia 2021 INFOSCAN Dzień pierwszego notowania na NC 822.783 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
10 grudnia 2020 INFOSCAN NWZA ws. zmiany uchwały nr 6, 7, 8 i 9 NWZ z 13 sierpnia 2019 r., zmiany uchwały nr 3 i 4 NWZ z 27 stycznia 2020 r. oraz powołania członka RN.
1 grudnia 2020 INFOSCAN Dzień pierwszego notowania na NC 352.112 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
13 listopada 2020 INFOSCAN Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
5 listopada 2020 INFOSCAN Dzień pierwszego notowania na NC 347.222 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
13 sierpnia 2020 INFOSCAN Dzień pierwszego notowania na NC 388.349 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
12 sierpnia 2020 INFOSCAN Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
28 lipca 2020 INFOSCAN Dzień pierwszego notowania na NC 240.384 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
13 lipca 2020 INFOSCAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
17 czerwca 2020 INFOSCAN Dzień pierwszego notowania na NC 549.450 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
15 maja 2020 INFOSCAN Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 INFOSCAN Publikacja raportu za 2019 rok.
2 marca 2020 INFOSCAN Dzień pierwszego notowania na NC 190.476 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
27 stycznia 2020 INFOSCAN NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji oraz zmiany statutu.
24 stycznia 2020 INFOSCAN Dzień pierwszego notowania na NC akcji zwykłych na okaziciela serii H.
30 grudnia 2019 INFOSCAN NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji oraz zmiany statutu.
27 grudnia 2019 INFOSCAN Wprowadzenie do obrotu na NC 218.237 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
14 listopada 2019 INFOSCAN Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
4 listopada 2019 INFOSCAN Dzień pierwszego notowania na NC 260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
13 sierpnia 2019 INFOSCAN NWZA ws. emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, odwołania i powołania członka RN, przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników spółki, zmiany statutu.
2 sierpnia 2019 INFOSCAN Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 INFOSCAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
15 maja 2019 INFOSCAN Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
21 marca 2019 INFOSCAN Publikacja raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 INFOSCAN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
6 września 2018 INFOSCAN NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
26 lipca 2018 INFOSCAN Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 INFOSCAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 INFOSCAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
11 maja 2018 INFOSCAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
20 lutego 2018 INFOSCAN NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań o łącznej wartości nie wyższej niż 8.000.000,00 zł oraz zmiany statutu.
12 lutego 2018 INFOSCAN Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
28 listopada 2017 INFOSCAN Dzień pierwszego notowania na NC 439.600 akcji serii D, 160.000 akcji serii E, 1.870.000 akcji serii F.
13 listopada 2017 INFOSCAN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 INFOSCAN Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 INFOSCAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
31 maja 2017 INFOSCAN Publikacja raportu za 2016 rok.
12 maja 2017 INFOSCAN Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
13 lutego 2017 INFOSCAN Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
30 grudnia 2016 INFOSCAN NWZA ws. zmiany statutu, przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w spółce, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz Zmiany w składzie RN.
18 października 2016 INFOSCAN Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
11 sierpnia 2016 INFOSCAN Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 INFOSCAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
2 czerwca 2016 INFOSCAN Dzień pierwszego notowania na NC 260.400 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
31 maja 2016 INFOSCAN Publikacja raportu za 2015 rok.
11 maja 2016 INFOSCAN Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 INFOSCAN Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 INFOSCAN Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 INFOSCAN Publikacja jednostkowego raportu za II kwartał 2015 roku.
29 maja 2015 INFOSCAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 INFOSCAN Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał 2015 roku.
1 maja 2015 INFOSCAN Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
16 kwietnia 2015 INFOSCAN Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.