ISIAG

Data Spółka Wydarzenie
12 listopada 2021 ISIAG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 ISIAG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu II kwartał 2021 roku.
28 maja 2021 ISIAG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 ISIAG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu I kwartał 2021 roku.
12 lutego 2021 ISIAG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu IV kwartał 2020 roku.
2 lutego 2021 ISIAG NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w spółce Medical Apartments Sp. z o.o.
13 listopada 2020 ISIAG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 ISIAG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu II kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 ISIAG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
29 maja 2020 ISIAG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 ISIAG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 ISIAG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 ISIAG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
24 września 2019 ISIAG NWZA ws. odwołania i powołania członka RN oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
14 sierpnia 2019 ISIAG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 ISIAG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
31 maja 2019 ISIAG Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
30 maja 2019 ISIAG Publikacja jednostkowego raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 ISIAG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
11 kwietnia 2019 ISIAG Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 lutego 2019 ISIAG Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
30 stycznia 2019 ISIAG NWZA ws.widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
6 grudnia 2018 ISIAG NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki KW NR: LM1L/00041584/6 na rzecz Banku Spółdzielczego Ostrów Mazowiecka z tytułu udzielenia przez bank kredytu w kwocie 400 000 zł.
16 listopada 2018 ISIAG Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 ISIAG Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 ISIAG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
29 maja 2018 ISIAG Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 ISIAG Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 ISIAG Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 grudnia 2017 ISIAG NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości należących do spółki oraz wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji i wyrażenia zgody na cesję.
5 grudnia 2017 ISIAG NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej.
7 listopada 2017 ISIAG Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
8 sierpnia 2017 ISIAG Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 ISIAG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
30 maja 2017 ISIAG Publikacja raportu za 2016 rok.
9 maja 2017 ISIAG Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
7 lutego 2017 ISIAG Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
10 listopada 2016 ISIAG Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
10 sierpnia 2016 ISIAG Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
29 czerwca 2016 ISIAG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych.
25 maja 2016 ISIAG Publikacja raportu za 2015 rok.
12 maja 2016 ISIAG Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
11 lutego 2016 ISIAG Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
10 listopada 2015 ISIAG Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
11 sierpnia 2015 ISIAG Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 ISIAG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
26 maja 2015 ISIAG Publikacja raportu za 2014 rok.
12 maja 2015 ISIAG Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
20 kwietnia 2015 ISIAG NWZA ws. wyrażenia zgody na zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej oraz zmiany statutu.
11 lutego 2015 ISIAG Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 ISIAG Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 ISIAG Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 ISIAG ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
16 czerwca 2014 ISIAG Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 ISIAG Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 ISIAG Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 ISIAG Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 ISIAG Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
12 sierpnia 2013 ISIAG Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
26 lipca 2013 ISIAG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
24 lipca 2013 ISIAG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
30 czerwca 2013 ISIAG Publikacja raportu za 2012 rok.
28 czerwca 2013 ISIAG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
15 maja 2013 ISIAG Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 ISIAG Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 ISIAG Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 ISIAG Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
30 lipca 2012 ISIAG Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
9 lipca 2012 ISIAG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
5 lipca 2012 ISIAG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
29 czerwca 2012 ISIAG WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
14 czerwca 2012 ISIAG Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 ISIAG Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 ISIAG Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
30 listopada 2011 ISIAG NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru oraz zmian statutu.
14 listopada 2011 ISIAG Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 ISIAG Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
28 czerwca 2011 ISIAG Debiut spółki na NC.