INWESTPL

Data Spółka Wydarzenie
15 listopada 2021 INWESTPL Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 INWESTPL Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 INWESTPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
28 maja 2021 INWESTPL Publikacja raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 INWESTPL Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
28 lutego 2021 INWESTPL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F i G w trybie subskrypcji prywatnej, wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części związanej z prowadzeniem działalności mediowej, zmiany firmy spółki, zmiany statutu, odwołania i powołania członków RN.
15 lutego 2021 INWESTPL Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
29 stycznia 2021 INWESTPL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F i G w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany firmy spółki, zmiany statutu, odwołania i powołania członków RN
13 listopada 2020 INWESTPL Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
4 września 2020 INWESTPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
14 sierpnia 2020 INWESTPL Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 INWESTPL NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
31 lipca 2020 INWESTPL Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 INWESTPL Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 kwietnia 2020 INWESTPL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmiany składu RN.
14 lutego 2020 INWESTPL Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 INWESTPL Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 INWESTPL Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 INWESTPL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
15 maja 2019 INWESTPL Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
21 marca 2019 INWESTPL Publikacja raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 INWESTPL Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
6 sierpnia 2018 INWESTPL Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 INWESTPL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
15 maja 2018 INWESTPL Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
20 marca 2018 INWESTPL Publikacja raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 INWESTPL Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 INWESTPL Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
15 maja 2017 INWESTPL Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
9 maja 2017 INWESTPL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 oraz podwyższenia kapitału zakładowego.
21 marca 2017 INWESTPL Publikacja raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 INWESTPL Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 INWESTPL Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 INWESTPL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
3 czerwca 2016 INWESTPL Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 INWESTPL Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 INWESTPL Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 INWESTPL Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 INWESTPL Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 INWESTPL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz podwyższenia kapitału zakładowego.
15 czerwca 2015 INWESTPL Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 INWESTPL Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 INWESTPL Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 INWESTPL Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 INWESTPL Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 INWESTPL ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
20 czerwca 2014 INWESTPL Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 INWESTPL Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 INWESTPL Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 INWESTPL Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 INWESTPL Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 INWESTPL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
19 czerwca 2013 INWESTPL Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 INWESTPL Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 INWESTPL Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 INWESTPL Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 INWESTPL Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
17 lipca 2012 INWESTPL WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
20 czerwca 2012 INWESTPL Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 INWESTPL Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 INWESTPL Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 INWESTPL Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 INWESTPL Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
5 sierpnia 2011 INWESTPL Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
30 czerwca 2011 INWESTPL WZA
16 maja 2011 INWESTPL Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
27 kwietnia 2011 INWESTPL Publikacja raportu za 2010 rok.
21 lutego 2011 INWESTPL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
17 lutego 2011 INWESTPL Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
16 lutego 2011 INWESTPL Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 lutego 2011 INWESTPL Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
24 listopada 2010 INWESTPL Debiut spółki na NC.