INBOOK

Data Spółka Wydarzenie
2 grudnia 2020 INBOOK NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
12 listopada 2020 INBOOK Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
28 sierpnia 2020 INBOOK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.
12 sierpnia 2020 INBOOK Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
1 czerwca 2020 INBOOK Publikacja raportu za 2019 rok.
13 maja 2020 INBOOK Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
12 lutego 2020 INBOOK Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 INBOOK Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 INBOOK Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
11 czerwca 2019 INBOOK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
14 maja 2019 INBOOK Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
10 maja 2019 INBOOK Publikacja raportu za 2018 rok.
14 lutego 2019 INBOOK Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 INBOOK Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 INBOOK Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
15 maja 2018 INBOOK Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
10 maja 2018 INBOOK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
10 kwietnia 2018 INBOOK Publikacja raportu za 2017 rok.
14 lutego 2018 INBOOK Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 INBOOK Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 INBOOK Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
15 maja 2017 INBOOK Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
10 maja 2017 INBOOK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 r.
11 kwietnia 2017 INBOOK Publikacja raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 INBOOK Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
10 listopada 2016 INBOOK Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 INBOOK Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
16 czerwca 2016 INBOOK Dzień pierwszego notowania na NC 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
13 maja 2016 INBOOK Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
10 maja 2016 INBOOK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r.
8 kwietnia 2016 INBOOK Publikacja raportu za 2015 rok.
12 lutego 2016 INBOOK Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 INBOOK Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 INBOOK Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
15 maja 2015 INBOOK Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
5 maja 2015 INBOOK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r. oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych przez spółkę.
9 kwietnia 2015 INBOOK Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 INBOOK Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
13 listopada 2014 INBOOK Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
13 sierpnia 2014 INBOOK Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
13 maja 2014 INBOOK Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
23 kwietnia 2014 INBOOK ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz wyboru członka RN.
28 marca 2014 INBOOK Publikacja raportu za 2013 rok.
13 lutego 2014 INBOOK Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 INBOOK Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 INBOOK Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
11 czerwca 2013 INBOOK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012r. oraz pokrycia straty za lata ubiegłe.
15 maja 2013 INBOOK Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 INBOOK Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 INBOOK Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 INBOOK Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 INBOOK Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
5 czerwca 2012 INBOOK WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok oraz skupu akcji własnych.
15 maja 2012 INBOOK Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
10 maja 2012 INBOOK Publikacja raportu za 2011 rok.
26 marca 2012 INBOOK Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 lutego 2012 INBOOK Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
10 listopada 2011 INBOOK Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
8 listopada 2011 INBOOK Wznowienie notowań akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
7 listopada 2011 INBOOK Scalenie akcji w stosunku 10:1.
26 października 2011 INBOOK Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
20 października 2011 INBOOK Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A.
20 października 2011 INBOOK Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej
12 sierpnia 2011 INBOOK Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
30 maja 2011 INBOOK Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
16 maja 2011 INBOOK Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
11 maja 2011 INBOOK WZA
11 kwietnia 2011 INBOOK Publikacja raportu za 2010 rok.
14 lutego 2011 INBOOK Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
19 listopada 2010 INBOOK Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.