INTELGSOL

Data Spółka Wydarzenie
15 października 2021 INTELGSOL Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
20 lipca 2021 INTELGSOL Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 INTELGSOL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2020.
31 maja 2021 INTELGSOL Publikacja raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 INTELGSOL Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 lutego 2021 INTELGSOL Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
30 grudnia 2020 INTELGSOL NWZA ws. uchylenia uchwały nr 15/2020 ZWZ z 28 kwietnia 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
13 listopada 2020 INTELGSOL Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 INTELGSOL Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
15 maja 2020 INTELGSOL Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
28 kwietnia 2020 INTELGSOL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019, dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
20 marca 2020 INTELGSOL Publikacja raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 INTELGSOL Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 INTELGSOL Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 INTELGSOL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
31 maja 2019 INTELGSOL Publikacja raportu za 2018 rok.
14 maja 2019 INTELGSOL Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 INTELGSOL Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
9 listopada 2018 INTELGSOL Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
10 sierpnia 2018 INTELGSOL Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
27 czerwca 2018 INTELGSOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
10 maja 2018 INTELGSOL Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
30 marca 2018 INTELGSOL Publikacja raportu za 2017 rok.
14 lutego 2018 INTELGSOL Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
9 listopada 2017 INTELGSOL Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
10 sierpnia 2017 INTELGSOL Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 INTELGSOL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
31 maja 2017 INTELGSOL Publikacja raportu za 2016 rok.
10 maja 2017 INTELGSOL Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
10 lutego 2017 INTELGSOL Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
10 listopada 2016 INTELGSOL Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 INTELGSOL Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 INTELGSOL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
1 czerwca 2016 INTELGSOL Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 INTELGSOL Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 INTELGSOL Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 INTELGSOL Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 INTELGSOL Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 INTELGSOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
2 czerwca 2015 INTELGSOL Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 INTELGSOL Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 INTELGSOL Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 INTELGSOL Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 INTELGSOL Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
27 czerwca 2014 INTELGSOL ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
30 maja 2014 INTELGSOL Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 INTELGSOL Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
13 marca 2014 INTELGSOL Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowania 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
14 lutego 2014 INTELGSOL Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.