GLCOSMED

Data Spółka Wydarzenie
15 listopada 2023 GLCOSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
19 września 2023 GLCOSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
27 czerwca 2023 GLCOSMED ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.
30 maja 2023 GLCOSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 GLCOSMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
15 listopada 2022 GLCOSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
19 września 2022 GLCOSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
15 września 2022 GLCOSMED Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
29 czerwca 2022 GLCOSMED Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
28 czerwca 2022 GLCOSMED Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
22 czerwca 2022 GLCOSMED ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy za 2021 rok.
30 maja 2022 GLCOSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
19 kwietnia 2022 GLCOSMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
8 listopada 2021 GLCOSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
4 października 2021 GLCOSMED NWZA ws. przyjęcia do stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjęcia polityki dot. zasad zatrudniania i wynagradzania członków zarządu i RN, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki, utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych oraz zmiany Polityki Różnorodności Global Cosmed S.A.
17 września 2021 GLCOSMED Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
13 września 2021 GLCOSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
7 lipca 2021 GLCOSMED Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
30 czerwca 2021 GLCOSMED Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
29 czerwca 2021 GLCOSMED Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
23 czerwca 2021 GLCOSMED ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy za 2020 rok.
17 maja 2021 GLCOSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
12 kwietnia 2021 GLCOSMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
14 grudnia 2020 GLCOSMED NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
3 listopada 2020 GLCOSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
8 września 2020 GLCOSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 GLCOSMED ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok 2019.
7 maja 2020 GLCOSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
23 marca 2020 GLCOSMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
18 listopada 2019 GLCOSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
16 września 2019 GLCOSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
25 czerwca 2019 GLCOSMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2018.
20 maja 2019 GLCOSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
1 kwietnia 2019 GLCOSMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
9 listopada 2018 GLCOSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
17 września 2018 GLCOSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
8 sierpnia 2018 GLCOSMED NWZA ws. uchylenia uchwały nr 21 ZWZ z 25 czerwca 2018 r. o pokryciu straty za 2017 r. oraz pokrycia straty za rok 2017.
25 czerwca 2018 GLCOSMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru.
21 maja 2018 GLCOSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
16 kwietnia 2018 GLCOSMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
20 listopada 2017 GLCOSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
2 października 2017 GLCOSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
28 czerwca 2017 GLCOSMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
30 maja 2017 GLCOSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 GLCOSMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
17 marca 2017 GLCOSMED NWZA ws. zatwierdzenia powołania w trybie dokooptowania do RN pana Mariana Wittenbecka, podziału, wyrażenia zgody na plan podziału, podwyższenia kapitału zakładowego w związku z podziałem oraz zmiany statutu.
4 listopada 2016 GLCOSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
26 sierpnia 2016 GLCOSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
27 czerwca 2016 GLCOSMED ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok 2015.
27 maja 2016 GLCOSMED Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
6 maja 2016 GLCOSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 GLCOSMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
15 stycznia 2016 GLCOSMED NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia prawa poboru akcji serii G, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia prawa poboru w całości lub części za zgodą RN i in.
5 listopada 2015 GLCOSMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
27 sierpnia 2015 GLCOSMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
16 lipca 2015 GLCOSMED Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
9 lipca 2015 GLCOSMED Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
8 lipca 2015 GLCOSMED Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
25 czerwca 2015 GLCOSMED ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz wypłaty dywidendy.
7 maja 2015 GLCOSMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
19 marca 2015 GLCOSMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
6 listopada 2014 GLCOSMED Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
18 sierpnia 2014 GLCOSMED Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
25 czerwca 2014 GLCOSMED ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
15 maja 2014 GLCOSMED Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 GLCOSMED Publikacja raportu za 2013 rok.
24 lutego 2014 GLCOSMED Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 listopada 2013 GLCOSMED Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 GLCOSMED Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
21 sierpnia 2013 GLCOSMED Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
19 sierpnia 2013 GLCOSMED Pierwszy dzień notowań na GPW 7.253.104 akcji serii C, 6.254.085 akcji serii D, 4.600.000 akcji serii F.
16 sierpnia 2013 GLCOSMED Ostatni dzień notowań na GPW 6.254.085 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
10 lipca 2013 GLCOSMED Debiut spółki na GPW.
21 czerwca 2013 GLCOSMED Zakończenie przyjmowania podstawowych zapisów na akcje oferowane.
19 czerwca 2013 GLCOSMED Początek przyjmowania podstawowych zapisów na akcje oferowane.
17 czerwca 2013 GLCOSMED Zakończenie składania deklaracji nabycia akcji.
14 czerwca 2013 GLCOSMED Początek składania deklaracji nabycia akcji.
28 maja 2013 GLCOSMED Zakończenie zapisów na akcje.
22 maja 2013 GLCOSMED Początek zapisów na akcje.
20 maja 2013 GLCOSMED Zakończenie budowy księgi popytu.
17 maja 2013 GLCOSMED Początek budowy księgi popytu.