GETBACK

Data Spółka Wydarzenie
29 października 2021 GETBACK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
30 sierpnia 2021 GETBACK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
11 grudnia 2020 GETBACK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
28 sierpnia 2020 GETBACK NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN oraz zatwierdzenia zmienionego Regulaminu RN.
8 kwietnia 2020 GETBACK NWZA ws. wyrażenia zgody następczej na ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach spółki.
19 grudnia 2019 GETBACK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
14 marca 2019 GETBACK NWZA ws. zmian w RN, ustalenia zasad wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
1 października 2018 GETBACK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
27 sierpnia 2018 GETBACK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
2 lipca 2018 GETBACK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
22 maja 2018 GETBACK NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia zasad wynagrodzenia członków RN.
8 maja 2018 GETBACK Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i mWIG40.
28 marca 2018 GETBACK NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
16 marca 2018 GETBACK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
27 listopada 2017 GETBACK NWZA ws. zmiany statutu oraz połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A. przez przejęcie.
30 października 2017 GETBACK Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
27 października 2017 GETBACK Ostatni dzień obrotu na GPW 20.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
23 października 2017 GETBACK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
20 września 2017 GETBACK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
15 września 2017 GETBACK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
19 lipca 2017 GETBACK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
17 lipca 2017 GETBACK Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 16.000.000 akcji serii A, 24.000.000 akcji serii B, 16.000.000 akcji serii C, 24.000.000 akcji serii D oraz 20.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
7 lipca 2017 GETBACK Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
5 lipca 2017 GETBACK Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
4 lipca 2017 GETBACK Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
3 lipca 2017 GETBACK Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
26 czerwca 2017 GETBACK Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
19 czerwca 2017 GETBACK Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.