FAMUR

Data Spółka Wydarzenie
13 listopada 2023 FAMUR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
28 sierpnia 2023 FAMUR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
29 maja 2023 FAMUR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
24 kwietnia 2023 FAMUR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
16 lutego 2023 FAMUR NWZA ws. zmiany statutu.
8 listopada 2022 FAMUR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
29 sierpnia 2022 FAMUR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
22 czerwca 2022 FAMUR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
23 maja 2022 FAMUR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
11 kwietnia 2022 FAMUR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
14 grudnia 2021 FAMUR NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
15 listopada 2021 FAMUR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 sierpnia 2021 FAMUR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
17 sierpnia 2021 FAMUR NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz zaopiniowania sprawozdania RN o wynagrodzeniach członków zarządu i RN.
22 czerwca 2021 FAMUR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
25 maja 2021 FAMUR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
19 maja 2021 FAMUR Wprowadzenie do obrotu na GPW 29.293.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
30 marca 2021 FAMUR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
18 stycznia 2021 FAMUR NWZA ws. przyjęcia polityki dobroczynności w spółce.
10 listopada 2020 FAMUR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 FAMUR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
29 czerwca 2020 FAMUR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
20 maja 2020 FAMUR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
21 kwietnia 2020 FAMUR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
27 listopada 2019 FAMUR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
2 września 2019 FAMUR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
22 lipca 2019 FAMUR Wypłata dywidendy 0,53 zł na akcję.
10 lipca 2019 FAMUR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,53 zł na akcję.
9 lipca 2019 FAMUR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,53 zł na akcję.
17 czerwca 2019 FAMUR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz użycia kapitałów spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych.
30 maja 2019 FAMUR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
17 kwietnia 2019 FAMUR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
6 listopada 2018 FAMUR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
10 października 2018 FAMUR NWZA ws. zmiany w składzie RN.
26 września 2018 FAMUR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
23 lipca 2018 FAMUR Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.322.712 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
17 lipca 2018 FAMUR Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.
9 lipca 2018 FAMUR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.
6 lipca 2018 FAMUR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
29 czerwca 2018 FAMUR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
18 maja 2018 FAMUR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 FAMUR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
13 kwietnia 2018 FAMUR NWZA ws. podziału KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz związanej z tym zmiany statutu.
1 marca 2018 FAMUR Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
15 grudnia 2017 FAMUR Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
29 listopada 2017 FAMUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
18 października 2017 FAMUR NWZA ws. zmian statutu, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
30 września 2017 FAMUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
30 sierpnia 2017 FAMUR Wprowadzenie do obrotu na GPW 43.677.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
27 czerwca 2017 FAMUR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
5 czerwca 2017 FAMUR NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D i serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
9 maja 2017 FAMUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
2 maja 2017 FAMUR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
20 lutego 2017 FAMUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 FAMUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
26 sierpnia 2016 FAMUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
10 sierpnia 2016 FAMUR Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.970.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
24 czerwca 2016 FAMUR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz przekazania kwoty zysku spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za rok obrotowy 2015 na kapitał zapasowy.
20 maja 2016 FAMUR NWZA ws. połączenia FAMUR S.A. z ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. oraz związanej z tym zmiany § 6 ust. 1 statutu FAMUR S.A.
16 maja 2016 FAMUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 FAMUR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
7 marca 2016 FAMUR NWZA ws. połączenia FAMUR S.A. z FAMUR Brand Sp. z o.o.
26 lutego 2016 FAMUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
6 listopada 2015 FAMUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
30 października 2015 FAMUR NWZA ws. podziału FAMUR S.A. przez wydzielenie oraz zmiany w § 5 ust. 1 statutu.
28 sierpnia 2015 FAMUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
18 czerwca 2015 FAMUR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 FAMUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 FAMUR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
23 kwietnia 2015 FAMUR NWZA ws. połączenia FAMUR S.A. z Zakładem Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o.
2 marca 2015 FAMUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
19 grudnia 2014 FAMUR Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
24 listopada 2014 FAMUR NWZA ws. połączenia FAMUR S.A. z Georyt sp. z o.o.
14 listopada 2014 FAMUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
3 października 2014 FAMUR NWZA ws. połączenia FAMUR S.A. z Nowosądecką Fabryką Urządzeń Górniczych „NOWOMAG” S.A.
29 sierpnia 2014 FAMUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
22 sierpnia 2014 FAMUR NWZA ws. połączenia FAMUR S.A. z Fabryką Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A.
25 lipca 2014 FAMUR Wypłata dywidendy 0,84 zł na akcję.
9 lipca 2014 FAMUR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,84 zł na akcję.
7 lipca 2014 FAMUR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję.
30 czerwca 2014 FAMUR ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmiany uchwały nr 25 WZA z 26.06.2023r oraz zmian w składzie RN.
21 maja 2014 FAMUR NWZA ws. połączenia z REMAG S.A.
15 maja 2014 FAMUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
25 kwietnia 2014 FAMUR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
28 lutego 2014 FAMUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 FAMUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
20 września 2013 FAMUR Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
30 sierpnia 2013 FAMUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
26 czerwca 2013 FAMUR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 FAMUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 FAMUR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
1 marca 2013 FAMUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 FAMUR WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
14 listopada 2011 FAMUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
30 września 2011 FAMUR NWZA ws. połączenia spółek Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A. oraz Famur Sp. z o.o.
6 września 2011 FAMUR Wypłata dywidendy 0,62 zł na akcję.
31 sierpnia 2011 FAMUR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
16 sierpnia 2011 FAMUR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,62 zł na akcję.
11 sierpnia 2011 FAMUR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,62 zł na akcję.
30 czerwca 2011 FAMUR WZA
16 maja 2011 FAMUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 FAMUR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 FAMUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
20 stycznia 2011 FAMUR NWZA ws. zmian w statucie.
15 listopada 2010 FAMUR Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.