EC2

Data Spółka Wydarzenie
7 listopada 2022 EC2 Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
11 sierpnia 2022 EC2 Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
29 czerwca 2022 EC2 ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
26 maja 2022 EC2 Publikacja raportu za 2021 rok.
12 maja 2022 EC2 Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
10 lutego 2022 EC2 Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
23 listopada 2021 EC2 NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
12 listopada 2021 EC2 Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 EC2 Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
25 czerwca 2021 EC2 ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
28 maja 2021 EC2 Publikacja raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 EC2 Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 lutego 2021 EC2 Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 EC2 Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 EC2 Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 EC2 ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
18 czerwca 2020 EC2 NWZA ws. m.in. uzupełnienia składu RN, zmian statutu oraz wyboru członków RN.
29 maja 2020 EC2 Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 EC2 Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 EC2 Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 EC2 Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 EC2 Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
19 czerwca 2019 EC2 ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
22 maja 2019 EC2 Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 EC2 Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 EC2 Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 EC2 Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 EC2 Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
25 czerwca 2018 EC2 ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
26 kwietnia 2018 EC2 Publikacja raportu za 2017 rok.
25 kwietnia 2018 EC2 Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
24 stycznia 2018 EC2 Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 EC2 Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 EC2 Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 EC2 ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
15 maja 2017 EC2 Publikacja raportu za I kwartał 2017 oraz za cały 2016 rok.
15 lutego 2017 EC2 Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 EC2 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 EC2 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
4 lipca 2016 EC2 Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
20 czerwca 2016 EC2 Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
17 czerwca 2016 EC2 Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.
31 maja 2016 EC2 ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.
16 maja 2016 EC2 Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
29 kwietnia 2016 EC2 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
28 stycznia 2016 EC2 Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
27 października 2015 EC2 NWZA ws. zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru i in.
3 sierpnia 2015 EC2 Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
7 lipca 2015 EC2 Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 2.680.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.