DIGITAL

Data Spółka Wydarzenie
4 listopada 2020 DIGITAL Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
4 sierpnia 2020 DIGITAL Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
20 lipca 2020 DIGITAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
5 maja 2020 DIGITAL Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
4 marca 2020 DIGITAL Publikacja raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 DIGITAL Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 DIGITAL Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
24 czerwca 2019 DIGITAL ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
14 maja 2019 DIGITAL Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
21 marca 2019 DIGITAL Publikacja raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 DIGITAL Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 DIGITAL Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
14 maja 2018 DIGITAL Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
26 kwietnia 2018 DIGITAL ZWZA ws. m.in. sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
21 marca 2018 DIGITAL Publikacja raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 DIGITAL Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
28 lipca 2017 DIGITAL Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
15 maja 2017 DIGITAL Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
26 kwietnia 2017 DIGITAL ZWZA ws. m.in. sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
20 marca 2017 DIGITAL Publikacja raportu za 2016 rok.
8 listopada 2016 DIGITAL Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 DIGITAL Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
21 czerwca 2016 DIGITAL ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2015.
13 maja 2016 DIGITAL Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
11 maja 2016 DIGITAL Publikacja raportu za 2015 rok.
12 lutego 2016 DIGITAL Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 DIGITAL Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 DIGITAL Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 DIGITAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2014, utworzenia kapitału rezerwowego, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych.
10 czerwca 2015 DIGITAL Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 DIGITAL Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 DIGITAL Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 DIGITAL Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 DIGITAL Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
27 maja 2014 DIGITAL ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013 rok, pokrycia straty spółki przejętej Medousa sp. z o.o. za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
23 kwietnia 2014 DIGITAL Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 kwietnia 2014 DIGITAL Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 DIGITAL Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
12 listopada 2013 DIGITAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
13 sierpnia 2013 DIGITAL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2013 roku.
24 czerwca 2013 DIGITAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz połączenia ze spółką Medousa Sp. z o.o.
18 czerwca 2013 DIGITAL Pierwszy dzień notowań na NC 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
27 maja 2013 DIGITAL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 DIGITAL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2013 roku.
12 lutego 2013 DIGITAL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2012 roku.
7 lutego 2013 DIGITAL Pierwszy dzień notowań na NC 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
12 listopada 2012 DIGITAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
13 sierpnia 2012 DIGITAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
10 lipca 2012 DIGITAL Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D, E i F.
30 czerwca 2012 DIGITAL WZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2011.
31 maja 2012 DIGITAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 maja 2012 DIGITAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 DIGITAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 DIGITAL Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
22 września 2011 DIGITAL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru.
12 sierpnia 2011 DIGITAL Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
29 czerwca 2011 DIGITAL WZA
15 czerwca 2011 DIGITAL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
13 maja 2011 DIGITAL Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
10 maja 2011 DIGITAL Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 lutego 2011 DIGITAL Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
13 grudnia 2010 DIGITAL NWZA ws. zatwierdzenia połączenia ze spółką Styl.Media Sp. z o.o.
15 listopada 2010 DIGITAL Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.