DENTAMDC

Data Spółka Wydarzenie
22 kwietnia 2021 DENTAMDC NWZA ws. zmian w składzie RN.
16 listopada 2020 DENTAMDC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
13 października 2020 DENTAMDC NWZA ws. zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnych akcji serii M i N.
15 września 2020 DENTAMDC NWZA ws. zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnych akcji serii M i N oraz uzupełnienia i zmiany składu RN.
14 sierpnia 2020 DENTAMDC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
6 lipca 2020 DENTAMDC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok oraz dalszego istnienia spółki.
29 maja 2020 DENTAMDC Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 DENTAMDC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 DENTAMDC Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 DENTAMDC Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 DENTAMDC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
17 czerwca 2019 DENTAMDC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2019 DENTAMDC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
21 marca 2019 DENTAMDC Publikacja raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 DENTAMDC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
27 sierpnia 2018 DENTAMDC NWZA ws. m.in. uchylenia uchwały nr 26 ZWZ z 29 czerwca 2018 roku, obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, w celu pokrycia straty spółki z lat ubiegłych, pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
14 sierpnia 2018 DENTAMDC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 DENTAMDC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok, dalszego istnienia spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat spółki.
30 maja 2018 DENTAMDC Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 DENTAMDC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
4 kwietnia 2018 DENTAMDC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
30 marca 2018 DENTAMDC Scalenie akcji w stosunku 50:1.
23 marca 2018 DENTAMDC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
20 marca 2018 DENTAMDC Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
14 lutego 2018 DENTAMDC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
12 stycznia 2018 DENTAMDC NWZA ws. scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
14 listopada 2017 DENTAMDC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 DENTAMDC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 DENTAMDC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2017 DENTAMDC Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 DENTAMDC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 DENTAMDC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
22 listopada 2016 DENTAMDC NWZA ws. powołania nowych członków RN w celu powiększenia składu RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii K, podziału (splitu) akcji oraz zmiany statutu.
14 listopada 2016 DENTAMDC Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 DENTAMDC Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 DENTAMDC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
31 maja 2016 DENTAMDC Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 DENTAMDC Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 DENTAMDC Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
18 grudnia 2015 DENTAMDC NWZA ws. zmiany statutu, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz połączenia (scalenia) akcji spółki.
14 listopada 2015 DENTAMDC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 DENTAMDC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 DENTAMDC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2014 rok.
8 czerwca 2015 DENTAMDC Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 DENTAMDC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 DENTAMDC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
5 grudnia 2014 DENTAMDC NWZA ws. zmiany siedziby, rozszerzenia przedmiotu działalności, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 DENTAMDC Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 DENTAMDC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 DENTAMDC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
4 czerwca 2014 DENTAMDC Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 DENTAMDC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 DENTAMDC Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 DENTAMDC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
29 października 2013 DENTAMDC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2013 DENTAMDC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
30 czerwca 2013 DENTAMDC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 r.
4 czerwca 2013 DENTAMDC Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 DENTAMDC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 DENTAMDC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
15 listopada 2012 DENTAMDC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G i H.
12 listopada 2012 DENTAMDC Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 DENTAMDC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
26 czerwca 2012 DENTAMDC WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok oraz dalszego istnienia spółki.
4 czerwca 2012 DENTAMDC Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 DENTAMDC Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
28 lutego 2012 DENTAMDC NWZA ws. zmiany w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz serii H z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody i zatwierdzenia umowy pożyczki pomiędzy spółką a członkiem RN.
14 lutego 2012 DENTAMDC Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
30 grudnia 2011 DENTAMDC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 listopada 2011 DENTAMDC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 DENTAMDC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
22 lipca 2011 DENTAMDC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E2 i E3.
21 czerwca 2011 DENTAMDC WZA
6 czerwca 2011 DENTAMDC Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 DENTAMDC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 DENTAMDC Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
31 stycznia 2011 DENTAMDC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D i E1.