CAMBRIDGE

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2022 CAMBRIDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 CAMBRIDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
21 lipca 2022 CAMBRIDGE NWZA ws. zaprzestania sporządzania sprawozdań finansowych spółki za lata obrotowe zgodnie z MSR oraz zmian w składzie RN.
29 czerwca 2022 CAMBRIDGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
27 czerwca 2022 CAMBRIDGE Split akcji w stosunku 1:10.
31 maja 2022 CAMBRIDGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 CAMBRIDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
25 marca 2022 CAMBRIDGE NWZA ws. podziału (splitu) akcji, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
15 listopada 2021 CAMBRIDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 CAMBRIDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
30 lipca 2021 CAMBRIDGE NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmian w składzie RN.
30 czerwca 2021 CAMBRIDGE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
10 maja 2021 CAMBRIDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
22 marca 2021 CAMBRIDGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
16 listopada 2020 CAMBRIDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 CAMBRIDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
29 czerwca 2020 CAMBRIDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
26 czerwca 2020 CAMBRIDGE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
20 marca 2020 CAMBRIDGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 CAMBRIDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 CAMBRIDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
26 czerwca 2019 CAMBRIDGE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2018.
15 maja 2019 CAMBRIDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
21 marca 2019 CAMBRIDGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
9 listopada 2018 CAMBRIDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
10 sierpnia 2018 CAMBRIDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
26 czerwca 2018 CAMBRIDGE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2017.
11 maja 2018 CAMBRIDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
20 marca 2018 CAMBRIDGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
27 grudnia 2017 CAMBRIDGE NWZA ws. zmian w składzie RN.
10 listopada 2017 CAMBRIDGE Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 2.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.