BORUTA

Data Spółka Wydarzenie
16 listopada 2020 BORUTA Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
8 października 2020 BORUTA NWZA ws. zmiany statutu.
14 sierpnia 2020 BORUTA Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
30 lipca 2020 BORUTA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
1 czerwca 2020 BORUTA Publikacja raportu za 2019 rok.
21 maja 2020 BORUTA Dzień pierwszego notowania na NC 25.000.000 akcji serii D oraz 52.915.030 akcji serii E.
15 maja 2020 BORUTA Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 BORUTA Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
21 stycznia 2020 BORUTA NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki.
14 listopada 2019 BORUTA Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 BORUTA Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
13 sierpnia 2019 BORUTA Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii E w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
30 lipca 2019 BORUTA Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
26 lipca 2019 BORUTA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
28 czerwca 2019 BORUTA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru.
31 maja 2019 BORUTA Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 BORUTA Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
7 marca 2019 BORUTA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, odwołania i powołania członka RN.
14 lutego 2019 BORUTA Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
13 listopada 2018 BORUTA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
13 sierpnia 2018 BORUTA Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 BORUTA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 BORUTA Publikacja raportu za 2017 rok.
28 maja 2018 BORUTA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
14 maja 2018 BORUTA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
13 lutego 2018 BORUTA Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
13 listopada 2017 BORUTA Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 BORUTA Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
12 maja 2017 BORUTA Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
10 kwietnia 2017 BORUTA Publikacja raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 BORUTA Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 BORUTA Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 BORUTA Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 BORUTA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
25 maja 2016 BORUTA Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 BORUTA Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 BORUTA Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
12 listopada 2015 BORUTA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 BORUTA Pierwszy dzień notowania na NC 21.791.326 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
13 sierpnia 2015 BORUTA Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
22 czerwca 2015 BORUTA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
14 maja 2015 BORUTA Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
22 kwietnia 2015 BORUTA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii B.
7 kwietnia 2015 BORUTA Publikacja raportu za 2014 rok.
16 lutego 2015 BORUTA NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
12 lutego 2015 BORUTA Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
2 grudnia 2014 BORUTA NWZA ws. m.in. zmian w składzie RN.
14 listopada 2014 BORUTA Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
12 sierpnia 2014 BORUTA NWZA ws. m.in. wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez London Stock Exchange w Londynie, sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF/MSR oraz zmiany statutu.
11 sierpnia 2014 BORUTA Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
29 lipca 2014 BORUTA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
2 lipca 2014 BORUTA Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 139.575.150 akcji zwykłych na okaziciela serii A.