BOOMERANG

Data Spółka Wydarzenie
16 listopada 2020 BOOMERANG Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 BOOMERANG Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
29 maja 2020 BOOMERANG Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 BOOMERANG Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 BOOMERANG Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 BOOMERANG Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
27 sierpnia 2019 BOOMERANG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
14 sierpnia 2019 BOOMERANG Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
1 lipca 2019 BOOMERANG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
31 maja 2019 BOOMERANG Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 BOOMERANG Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 BOOMERANG Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 BOOMERANG Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 BOOMERANG Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
2 lipca 2018 BOOMERANG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
30 maja 2018 BOOMERANG Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 BOOMERANG Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 BOOMERANG Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 BOOMERANG Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
5 września 2017 BOOMERANG NWZA ws. potwierdzenia powołania członków RN w drodze kooptacji, odwołania członków RN, powołania członków RN, uchylenia uchwały nr 18 ZWZ z 12 czerwca 2015, uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 17 listopada 2015 oraz zmiany statutu.
31 lipca 2017 BOOMERANG Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
20 czerwca 2017 BOOMERANG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
22 maja 2017 BOOMERANG Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 BOOMERANG Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 BOOMERANG Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 BOOMERANG Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 BOOMERANG Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 BOOMERANG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
3 czerwca 2016 BOOMERANG Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 BOOMERANG Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 BOOMERANG Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
29 stycznia 2016 BOOMERANG Początek notowań spółki VENITI (VNT) pod nazwą BOOMERANG (BMR), w związku ze zmianą firmy.
17 listopada 2015 BOOMERANG NWZA ws. zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C z prawem do objęcia akcji serii D1, D2, D3 z wyłączeniem prawa poboru oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu.
12 listopada 2015 BOOMERANG Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
13 sierpnia 2015 BOOMERANG Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
12 czerwca 2015 BOOMERANG ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu.
14 maja 2015 BOOMERANG Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
7 maja 2015 BOOMERANG Publikacja raportu za 2014 rok.
14 lutego 2015 BOOMERANG Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
12 listopada 2014 BOOMERANG Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
13 sierpnia 2014 BOOMERANG Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
27 czerwca 2014 BOOMERANG ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
13 maja 2014 BOOMERANG Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
9 maja 2014 BOOMERANG Publikacja raportu za 2013 rok.
22 stycznia 2014 BOOMERANG Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 BOOMERANG Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
4 listopada 2013 BOOMERANG NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do nabycia akcji własnych, zmiany statutu.
13 sierpnia 2013 BOOMERANG Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 BOOMERANG ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
15 kwietnia 2013 BOOMERANG Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
6 marca 2013 BOOMERANG Publikacja raportu za 2012 rok.
11 lutego 2013 BOOMERANG Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
9 listopada 2012 BOOMERANG Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
10 sierpnia 2012 BOOMERANG Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
25 czerwca 2012 BOOMERANG WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz pokrycia straty za rok 2011.
11 maja 2012 BOOMERANG Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
3 kwietnia 2012 BOOMERANG Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 BOOMERANG Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
1 lutego 2012 BOOMERANG Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
31 stycznia 2012 BOOMERANG Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
8 listopada 2011 BOOMERANG Debiut spółki na NC.