BIOMEDLUB

Data Spółka Wydarzenie
22 listopada 2023 BIOMEDLUB Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
27 września 2023 BIOMEDLUB Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
26 maja 2023 BIOMEDLUB Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
26 kwietnia 2023 BIOMEDLUB Publikacja raportu za 2022 rok.
17 marca 2023 BIOMEDLUB Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
12 stycznia 2023 BIOMEDLUB NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz powołania członków RN.
11 stycznia 2023 BIOMEDLUB Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U.
7 listopada 2022 BIOMEDLUB Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
7 września 2022 BIOMEDLUB Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
26 lipca 2022 BIOMEDLUB NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego i in.
29 czerwca 2022 BIOMEDLUB ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
17 czerwca 2022 BIOMEDLUB Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
26 maja 2022 BIOMEDLUB Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 kwietnia 2022 BIOMEDLUB Publikacja raportu za 2021 rok.
23 listopada 2021 BIOMEDLUB Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.265.202 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
9 listopada 2021 BIOMEDLUB Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
31 sierpnia 2021 BIOMEDLUB Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
24 czerwca 2021 BIOMEDLUB Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.734.798 akcji zwykłych na okaziciela serii R.
1 czerwca 2021 BIOMEDLUB ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
27 maja 2021 BIOMEDLUB Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
13 kwietnia 2021 BIOMEDLUB Wprowadzenie do obrotu na GPW 237.923 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
3 marca 2021 BIOMEDLUB Publikacja raportu za 2020 rok.
26 lutego 2021 BIOMEDLUB NWZA ws. zatwierdzenia aneksów do umów pożyczki z członkami RN oraz zmiany statutu.
27 stycznia 2021 BIOMEDLUB Wprowadzenie do obrotu na GPW 102.803 akcje zwykłe na okaziciela serii A.
9 listopada 2020 BIOMEDLUB Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
28 września 2020 BIOMEDLUB NWZA ws. zatwierdzenia umowy pożyczki z członkami RN, zatwierdzenia aneksu do umowy pożyczki z prezesem zarządu oraz zmiany statutu.
15 września 2020 BIOMEDLUB Wprowadzenie do obrotu na GPW 794.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
14 września 2020 BIOMEDLUB Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
8 czerwca 2020 BIOMEDLUB ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
11 maja 2020 BIOMEDLUB Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
18 marca 2020 BIOMEDLUB Publikacja raportu za 2019 rok.
12 listopada 2019 BIOMEDLUB Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
25 września 2019 BIOMEDLUB Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
27 czerwca 2019 BIOMEDLUB ZWZA
30 maja 2019 BIOMEDLUB Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 BIOMEDLUB Publikacja raportu za 2018 rok.
6 grudnia 2018 BIOMEDLUB NWZA ws. emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany w RN.
29 października 2018 BIOMEDLUB Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
25 września 2018 BIOMEDLUB Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
18 września 2018 BIOMEDLUB Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.297.160 akcji serii A, 475.845 akcji serii B, 850.000 akcji serii G, 2.495.400 akcji serii H, 2.000.000 akcji serii I, 1.850.000 akcji serii M, 1.900.000 akcji serii N, 4.104.600 akcji serii O, 4.800.000 akcji serii P.
26 czerwca 2018 BIOMEDLUB ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
23 maja 2018 BIOMEDLUB Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 BIOMEDLUB Publikacja raportu za 2017 rok.
20 grudnia 2017 BIOMEDLUB NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2017 BIOMEDLUB Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
31 sierpnia 2017 BIOMEDLUB Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
31 sierpnia 2017 BIOMEDLUB NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru, oraz zmiany statutu.
28 czerwca 2017 BIOMEDLUB ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
16 czerwca 2017 BIOMEDLUB Wprowadzenie do obrotu na GPW 666.162 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
22 maja 2017 BIOMEDLUB Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
30 kwietnia 2017 BIOMEDLUB Publikacja raportu za 2016 rok.
27 kwietnia 2017 BIOMEDLUB NWZA ws. przejścia na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej /Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, powierzenia obowiązków Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, zatwierdzenia kooptacji członka RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
14 listopada 2016 BIOMEDLUB Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
5 września 2016 BIOMEDLUB Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 BIOMEDLUB ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
16 maja 2016 BIOMEDLUB Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 BIOMEDLUB Publikacja raportu za 2015 rok.
4 lutego 2016 BIOMEDLUB Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
1 grudnia 2015 BIOMEDLUB NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych oraz wyboru członka RN.
16 listopada 2015 BIOMEDLUB Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
21 września 2015 BIOMEDLUB NWZA ws. emisji obligacji imiennych serii B zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru obligacji serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmian statutu, wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych i in.
28 sierpnia 2015 BIOMEDLUB Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
27 maja 2015 BIOMEDLUB ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 BIOMEDLUB Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
17 kwietnia 2015 BIOMEDLUB Publikacja raportu za 2014 rok.
26 lutego 2015 BIOMEDLUB Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
3 lutego 2015 BIOMEDLUB Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
30 stycznia 2015 BIOMEDLUB Debiut spółki na GPW. Wykluczenie akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E z obrotu na NC.
29 stycznia 2015 BIOMEDLUB Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
27 listopada 2014 BIOMEDLUB NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 BIOMEDLUB Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
6 listopada 2014 BIOMEDLUB Pierwszy dzień notowań na NC 5.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 sierpnia 2014 BIOMEDLUB Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
22 lipca 2014 BIOMEDLUB NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW.
10 czerwca 2014 BIOMEDLUB ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
15 maja 2014 BIOMEDLUB Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
23 kwietnia 2014 BIOMEDLUB Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 BIOMEDLUB Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 BIOMEDLUB Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 BIOMEDLUB Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
8 sierpnia 2013 BIOMEDLUB NWZA ws. wyboru członka RN.
25 czerwca 2013 BIOMEDLUB ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 BIOMEDLUB Publikacja raportu za I kwartał 2013 oraz za cały 2012 rok.
14 lutego 2013 BIOMEDLUB Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
7 lutego 2013 BIOMEDLUB Pierwszy dzień notowań na NC 5.012.853 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
14 listopada 2012 BIOMEDLUB Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
4 października 2012 BIOMEDLUB NWZA ws. sprawie zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN obecnej kadencji.
14 sierpnia 2012 BIOMEDLUB Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
27 czerwca 2012 BIOMEDLUB WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
1 czerwca 2012 BIOMEDLUB Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 BIOMEDLUB Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 BIOMEDLUB Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 BIOMEDLUB Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
9 listopada 2011 BIOMEDLUB NWZA ws. zmiany składu oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
25 sierpnia 2011 BIOMEDLUB Początek notowań spółki BLM (BLM) pod nazwą BIOMEDLUB (BML), na wniosek spółki.
16 sierpnia 2011 BIOMEDLUB Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
2 sierpnia 2011 BIOMEDLUB Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
29 lipca 2011 BIOMEDLUB Debiut spółki na NC.