BITEVIL

Data Spółka Wydarzenie
13 listopada 2020 BITEVIL Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 BITEVIL ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019.
12 sierpnia 2020 BITEVIL Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
31 lipca 2020 BITEVIL Publikacja raportu za 2019 rok.
17 czerwca 2020 BITEVIL Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
5 czerwca 2020 BITEVIL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, H i I z wyłączeniem prawa poboru, odwołania oraz powołania członka RN.
27 lutego 2020 BITEVIL Dzień pierwszego notowania na NC 1.166.665 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
7 lutego 2020 BITEVIL Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
15 listopada 2019 BITEVIL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru, przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych współpracowników, upoważnienia zarządu spółki do podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
14 listopada 2019 BITEVIL Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 BITEVIL Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 BITEVIL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
31 maja 2019 BITEVIL Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 BITEVIL Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
12 kwietnia 2019 BITEVIL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru, przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych współpracowników, zmiany statutu oraz zmian w RN.
14 lutego 2019 BITEVIL Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
4 grudnia 2018 BITEVIL Dzień pierwszego notowania na NC 167.199 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 listopada 2018 BITEVIL Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 BITEVIL Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
26 lipca 2018 BITEVIL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
29 czerwca 2018 BITEVIL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru.
30 maja 2018 BITEVIL Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 BITEVIL Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 BITEVIL Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
23 stycznia 2018 BITEVIL Przydział akcji serii E objętych w wykonaniu prawa poboru.
12 stycznia 2018 BITEVIL Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru.
22 grudnia 2017 BITEVIL Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru.
21 grudnia 2017 BITEVIL Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
5 grudnia 2017 BITEVIL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej, zmiany statutu oraz zmiany w składzie osobowym RN.
12 lipca 2017 BITEVIL Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 198.000 akcji serii A1, 2.000 akcji serii A2, 400.000 akcji serii B, 600.000 akcji serii C oraz 140.000 akcji serii D.