BBINWEST

Data Spółka Wydarzenie
8 listopada 2021 BBINWEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
9 sierpnia 2021 BBINWEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
25 czerwca 2021 BBINWEST ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020.
10 maja 2021 BBINWEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
17 marca 2021 BBINWEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
12 listopada 2020 BBINWEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu III kwartał 2020 roku.
28 sierpnia 2020 BBINWEST ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
12 sierpnia 2020 BBINWEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
15 maja 2020 BBINWEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 BBINWEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
13 listopada 2019 BBINWEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
13 sierpnia 2019 BBINWEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 BBINWEST ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
31 maja 2019 BBINWEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 maja 2019 BBINWEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 BBINWEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
13 listopada 2018 BBINWEST Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
13 sierpnia 2018 BBINWEST Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 maja 2018 BBINWEST ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok, udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyrażenia na zgody na sfinansowanie przez spółkę kosztów ubezpieczenia D&O.
15 maja 2018 BBINWEST Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
11 kwietnia 2018 BBINWEST Publikacja raportu za 2017 rok.
15 lutego 2018 BBINWEST Dzień pierwszego notowania na NC 94.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
12 lutego 2018 BBINWEST Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
13 listopada 2017 BBINWEST Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
1 września 2017 BBINWEST Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
16 sierpnia 2017 BBINWEST Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
14 sierpnia 2017 BBINWEST Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
10 sierpnia 2017 BBINWEST Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
28 czerwca 2017 BBINWEST ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
18 maja 2017 BBINWEST Publikacja raportu za 2016 rok.
11 maja 2017 BBINWEST Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
10 lutego 2017 BBINWEST Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
8 listopada 2016 BBINWEST Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 BBINWEST Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
29 czerwca 2016 BBINWEST ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
18 maja 2016 BBINWEST Publikacja raportu za 2015 rok.
10 maja 2016 BBINWEST Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
10 lutego 2016 BBINWEST Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
22 stycznia 2016 BBINWEST Dzień pierwszego notowania na NC 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
10 listopada 2015 BBINWEST Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
3 sierpnia 2015 BBINWEST Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
25 czerwca 2015 BBINWEST ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 20 ZWZ z dnia 25 czerwca 2014 roku.
22 maja 2015 BBINWEST Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 BBINWEST Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
12 lutego 2015 BBINWEST Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
7 stycznia 2015 BBINWEST Pierwszy dzień notowań na NC 260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 listopada 2014 BBINWEST Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
12 sierpnia 2014 BBINWEST Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 lipca 2014 BBINWEST Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
10 lipca 2014 BBINWEST Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
8 lipca 2014 BBINWEST Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
25 czerwca 2014 BBINWEST ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
23 maja 2014 BBINWEST Publikacja raportu za 2013 rok.
7 maja 2014 BBINWEST Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
7 lutego 2014 BBINWEST Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
19 grudnia 2013 BBINWEST NWZA ws. widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, powołania i wynagradzania członków RN oraz zmiany statutu.
7 listopada 2013 BBINWEST Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
8 sierpnia 2013 BBINWEST Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
24 czerwca 2013 BBINWEST ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
8 maja 2013 BBINWEST Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
17 kwietnia 2013 BBINWEST Publikacja raportu za 2012 rok.
7 lutego 2013 BBINWEST Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
26 listopada 2012 BBINWEST Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
22 listopada 2012 BBINWEST Debiut spółki na NC.