ARRINERA

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2023 ARRINERA Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 ARRINERA Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
31 maja 2023 ARRINERA Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 ARRINERA Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 ARRINERA Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 ARRINERA Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 ARRINERA Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 ARRINERA ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za lata 2018-2021 oraz emisję akcji serii H w trybie subskrypcji zamkniętej.
31 maja 2022 ARRINERA Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 ARRINERA Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 ARRINERA Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
7 listopada 2021 ARRINERA Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
27 września 2021 ARRINERA Publikacja raportu za 2018, 20219 i 2020 rok.
10 sierpnia 2021 ARRINERA Publikacja raportu za II, III i IV kwartał 2019 roku.
11 sierpnia 2019 ARRINERA Publikacja raportu za I, II, III, IV kwartał 2020 roku oraz I i II kwartał 2021 roku.
20 maja 2019 ARRINERA Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 ARRINERA Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 ARRINERA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 ARRINERA Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 ARRINERA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
12 czerwca 2018 ARRINERA NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
30 maja 2018 ARRINERA Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 ARRINERA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 ARRINERA Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 ARRINERA Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 ARRINERA Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 ARRINERA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
17 maja 2017 ARRINERA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 ARRINERA Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 ARRINERA Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
12 grudnia 2016 ARRINERA Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii H w transzy otwartej.
12 grudnia 2016 ARRINERA Zawieszenie emisji akcji serii H.
6 grudnia 2016 ARRINERA Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii H w transzy dużych inwestorów.
5 grudnia 2016 ARRINERA Początek przyjmowania zapisów na akcje serii H w transzy dużych inwestorów i w transzy otwartej.
2 grudnia 2016 ARRINERA Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii H.
1 grudnia 2016 ARRINERA Początek budowy księgi popytu na akcje serii H.
14 listopada 2016 ARRINERA Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
3 listopada 2016 ARRINERA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w drodze oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz zmiany statutu.
12 sierpnia 2016 ARRINERA Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 ARRINERA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
3 czerwca 2016 ARRINERA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 ARRINERA Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 ARRINERA Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 ARRINERA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 ARRINERA Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 ARRINERA ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014.
14 maja 2015 ARRINERA Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
6 kwietnia 2015 ARRINERA Publikacja raportu za 2014 rok.
31 marca 2015 ARRINERA Początek notowań spółki CYG (CYG) pod nazwą ARRINERA (ARX), w związku ze zmianą firmy.
13 lutego 2015 ARRINERA Publikacja raportu za IV kwartał 2014 rok.
30 grudnia 2014 ARRINERA NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru, emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wprowadzenia akcji serii G i H do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 ARRINERA Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 ARRINERA Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 ARRINERA ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
4 czerwca 2014 ARRINERA Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 ARRINERA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 ARRINERA Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
24 stycznia 2014 ARRINERA Początek notowań spółki ABEONET (ABO) pod nazwą CYG (CYG) w związku ze zmianą firmy.
14 listopada 2013 ARRINERA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
11 września 2013 ARRINERA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty / podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru, zgody na skup akcji własnych, emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany firmy spółki i in.
14 sierpnia 2013 ARRINERA Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
30 czerwca 2013 ARRINERA Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 ARRINERA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
15 lutego 2013 ARRINERA Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
21 listopada 2012 ARRINERA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
14 listopada 2012 ARRINERA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
5 listopada 2012 ARRINERA NWZA ws. ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na NC oraz dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E.
14 sierpnia 2012 ARRINERA Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
20 czerwca 2012 ARRINERA WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 13 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
15 czerwca 2012 ARRINERA Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 ARRINERA Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 ARRINERA Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
16 września 2011 ARRINERA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
14 września 2011 ARRINERA Debiut spółki na NC.