ARENAPL

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2023 ARENAPL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
10 sierpnia 2023 ARENAPL Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
31 maja 2023 ARENAPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
12 maja 2023 ARENAPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 ARENAPL Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 ARENAPL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 ARENAPL Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 ARENAPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
13 maja 2022 ARENAPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
18 marca 2022 ARENAPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
12 listopada 2021 ARENAPL Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 ARENAPL Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
24 czerwca 2021 ARENAPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
14 maja 2021 ARENAPL Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
19 marca 2021 ARENAPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 ARENAPL Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
13 października 2020 ARENAPL NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela w drodze subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela w drodze subskrypcji otwartej w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru, uchylenia uchwały nr 29 ZWZ z 20 lipca 2018 i in.
14 sierpnia 2020 ARENAPL Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
25 czerwca 2020 ARENAPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
10 czerwca 2020 ARENAPL Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 ARENAPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
15 stycznia 2020 ARENAPL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmiany w składzie osobowym RN.
4 listopada 2019 ARENAPL Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 ARENAPL Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 ARENAPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
14 maja 2019 ARENAPL Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
29 marca 2019 ARENAPL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych serii H w drodze subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych serii I w drodze subskrypcji publicznej oraz zmiany statutu.
21 marca 2019 ARENAPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 ARENAPL Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 ARENAPL Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 ARENAPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
14 maja 2018 ARENAPL Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
20 marca 2018 ARENAPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
10 listopada 2017 ARENAPL Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 ARENAPL Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 ARENAPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
12 maja 2017 ARENAPL Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
21 kwietnia 2017 ARENAPL Publikacja raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 ARENAPL Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
13 listopada 2016 ARENAPL Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
14 sierpnia 2016 ARENAPL Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
14 maja 2016 ARENAPL Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
25 lutego 2016 ARENAPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
23 lutego 2016 ARENAPL Początek notowań spółki BPI (BPI) pod nazwą ARENAPL (ARE), w związku ze zmianą firmy.
8 lutego 2016 ARENAPL NWZA ws. zmiany statutu, ubiegania się o wprowadzenie akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do obrotu na NC oraz ich dematerializacji, zmian w składzie RN.
29 stycznia 2016 ARENAPL Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
25 stycznia 2016 ARENAPL Publikacja raportu za 2015 rok.
2 grudnia 2015 ARENAPL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru, upoważnienia zarządu do podjęcia czynności z tym związanych oraz zmiany statutu, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii B i G oraz zmian w składzie RN.
13 listopada 2015 ARENAPL Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 ARENAPL Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
18 czerwca 2015 ARENAPL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014.
14 maja 2015 ARENAPL Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
17 kwietnia 2015 ARENAPL Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 ARENAPL Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 ARENAPL Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 ARENAPL Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
11 czerwca 2014 ARENAPL ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmian w składzie RN.
14 maja 2014 ARENAPL Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
17 kwietnia 2014 ARENAPL Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 ARENAPL Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 ARENAPL Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 ARENAPL Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
27 czerwca 2013 ARENAPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
14 maja 2013 ARENAPL Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
17 kwietnia 2013 ARENAPL Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 ARENAPL Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 ARENAPL Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 ARENAPL Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
12 czerwca 2012 ARENAPL WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011.
15 maja 2012 ARENAPL Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
20 kwietnia 2012 ARENAPL Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 ARENAPL Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 ARENAPL Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
21 września 2011 ARENAPL Wznowienie notowań akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
20 września 2011 ARENAPL Scalenie akcji w stosunku 10:1.
5 września 2011 ARENAPL Zawieszenie notowań akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
12 sierpnia 2011 ARENAPL Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
10 czerwca 2011 ARENAPL Początek notowań spółki CARBON (CRB) pod nazwą BPI (BPI), w związku ze zmianą firmy.
13 maja 2011 ARENAPL Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
27 kwietnia 2011 ARENAPL Publikacja raportu za 2010 rok.
2 marca 2011 ARENAPL NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
14 lutego 2011 ARENAPL Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.