ALDA

Data Spółka Wydarzenie
10 listopada 2022 ALDA Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
10 sierpnia 2022 ALDA Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
26 maja 2022 ALDA Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 ALDA Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
13 lutego 2022 ALDA Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
10 listopada 2021 ALDA Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
14 sierpnia 2021 ALDA Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
28 czerwca 2021 ALDA NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej – Alda Poland sp. z o.o., zmian w składzie RN, zmiany nazwy spółki, zmiany siedziby spółki i zmiany statutu.
12 maja 2021 ALDA Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
31 marca 2021 ALDA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020.
4 marca 2021 ALDA Publikacja raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 ALDA Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 ALDA Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
26 czerwca 2020 ALDA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.
14 maja 2020 ALDA Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 kwietnia 2020 ALDA Publikacja raportu za 2019 rok.
14 lutego 2020 ALDA Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 ALDA Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 ALDA Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
26 czerwca 2019 ALDA ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2018.
30 maja 2019 ALDA Publikacja raportu za 2018 rok.
14 maja 2019 ALDA Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 ALDA Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 ALDA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 ALDA Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
26 czerwca 2018 ALDA ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok 2017.
30 maja 2018 ALDA Publikacja raportu za 2017 rok.
14 maja 2018 ALDA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 ALDA Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 ALDA Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 ALDA Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
28 czerwca 2017 ALDA ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2016.
30 maja 2017 ALDA Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 ALDA Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 ALDA Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 ALDA Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 ALDA Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
24 czerwca 2016 ALDA ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok 2015.
25 maja 2016 ALDA Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 ALDA Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 ALDA Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 ALDA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
29 września 2015 ALDA Pierwszy dzień notowań na GPW 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 sierpnia 2015 ALDA Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 ALDA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
3 czerwca 2015 ALDA Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 ALDA Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
14 kwietnia 2015 ALDA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
16 lutego 2015 ALDA Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 ALDA Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 ALDA Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
27 czerwca 2014 ALDA ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
30 maja 2014 ALDA Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 ALDA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 ALDA Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 ALDA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 ALDA Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
26 czerwca 2013 ALDA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
29 maja 2013 ALDA Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 ALDA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 ALDA Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 ALDA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 ALDA Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 ALDA WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
31 maja 2012 ALDA Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 ALDA Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
22 lutego 2012 ALDA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
17 lutego 2012 ALDA Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
16 lutego 2012 ALDA Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 lutego 2012 ALDA Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
27 grudnia 2011 ALDA Debiut spółki na NC.