4FUNMEDIA

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2021 4FUNMEDIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 4FUNMEDIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 4FUNMEDIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
31 maja 2021 4FUNMEDIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 4FUNMEDIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
26 lutego 2021 4FUNMEDIA NWZA ws. skrócenia kadencji RN, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN nowej kadencji oraz powołania członków RN na nową kadencję.
30 listopada 2020 4FUNMEDIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 4FUNMEDIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
30 lipca 2020 4FUNMEDIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
10 czerwca 2020 4FUNMEDIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
7 maja 2020 4FUNMEDIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 4FUNMEDIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
18 października 2019 4FUNMEDIA NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz spółki zależnej oraz powołania do składu RN.
30 września 2019 4FUNMEDIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
24 czerwca 2019 4FUNMEDIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
24 czerwca 2019 4FUNMEDIA Wprowadzenie do obrotu na GPW 119.588 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
30 maja 2019 4FUNMEDIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
25 kwietnia 2019 4FUNMEDIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 4FUNMEDIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
21 września 2018 4FUNMEDIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
20 czerwca 2018 4FUNMEDIA Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
13 czerwca 2018 4FUNMEDIA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
12 czerwca 2018 4FUNMEDIA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
5 czerwca 2018 4FUNMEDIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
30 maja 2018 4FUNMEDIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
6 kwietnia 2018 4FUNMEDIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
27 lutego 2018 4FUNMEDIA NWZA ws. skrócenia kadencji RN, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN nowej kadencji oraz powołania członków RN na nową kadencję.
14 listopada 2017 4FUNMEDIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
26 października 2017 4FUNMEDIA Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
12 października 2017 4FUNMEDIA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
11 października 2017 4FUNMEDIA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
9 października 2017 4FUNMEDIA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,03 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Nova Group (Cyprus) Limited oraz Dariusza Stokowskiego.
25 września 2017 4FUNMEDIA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,03 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Nova Group (Cyprus) Limited oraz Dariusza Stokowskiego.
31 sierpnia 2017 4FUNMEDIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
29 czerwca 2017 4FUNMEDIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
15 maja 2017 4FUNMEDIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
18 kwietnia 2017 4FUNMEDIA Wprowadzenie do obrotu na GPW 55.874 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
17 marca 2017 4FUNMEDIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 4FUNMEDIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
26 sierpnia 2016 4FUNMEDIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
29 czerwca 2016 4FUNMEDIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
12 maja 2016 4FUNMEDIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
17 marca 2016 4FUNMEDIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
25 stycznia 2016 4FUNMEDIA NWZA ws. zmiany uchwały nr 2 z 10 listopada 2015 w sprawie wprowadzenia programu opcji menedżerskich oraz zmiany uchwały nr 3 z 10 listopada 2015 w sprawie zmiany statutu poprzez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
13 listopada 2015 4FUNMEDIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
10 listopada 2015 4FUNMEDIA NWZA ws. wprowadzenia programu opcji menedżerskich, zmiany statutu poprzez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do pozbawienia prawa poboru akcji i prawa poboru warrantów subskrypcyjnych za zgodą RN.
28 sierpnia 2015 4FUNMEDIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
29 czerwca 2015 4FUNMEDIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
15 maja 2015 4FUNMEDIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 4FUNMEDIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
5 marca 2015 4FUNMEDIA NWZA ws. zmian w składzie RN.
31 października 2014 4FUNMEDIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
26 sierpnia 2014 4FUNMEDIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 4FUNMEDIA ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
13 maja 2014 4FUNMEDIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
12 marca 2014 4FUNMEDIA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
12 listopada 2013 4FUNMEDIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
22 sierpnia 2013 4FUNMEDIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
6 sierpnia 2013 4FUNMEDIA NWZA ws. zmian w składzie RN.
28 maja 2013 4FUNMEDIA Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
14 maja 2013 4FUNMEDIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
10 maja 2013 4FUNMEDIA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.
8 maja 2013 4FUNMEDIA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.
25 kwietnia 2013 4FUNMEDIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
5 marca 2013 4FUNMEDIA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
15 maja 2012 4FUNMEDIA Wypłata dywidendy 1,75 zł na akcję.
27 kwietnia 2012 4FUNMEDIA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,75 zł na akcję.
25 kwietnia 2012 4FUNMEDIA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,75 zł na akcję.
9 czerwca 2011 4FUNMEDIA Wypłata dywidendy 1,17 zł na akcję.
24 maja 2011 4FUNMEDIA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,17 zł na akcję.
20 maja 2011 4FUNMEDIA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,17 zł na akcję.
6 maja 2011 4FUNMEDIA WZA
22 grudnia 2010 4FUNMEDIA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
20 grudnia 2010 4FUNMEDIA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D.
17 grudnia 2010 4FUNMEDIA Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
30 listopada 2010 4FUNMEDIA Debiut spółki na GPW.
20 października 2010 4FUNMEDIA Zakończenie zapisów na akcje serii D.
18 października 2010 4FUNMEDIA Początek zapisów na akcje serii D.
15 października 2010 4FUNMEDIA Zakończenie składania deklaracji nabycia akcji serii D w transzy inwestorów instytucjonalnych.
12 października 2010 4FUNMEDIA Początek składania deklaracji nabycia akcji serii D w transzy inwestorów instytucjonalnych.