14:19 | GMT: 12:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ING 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3,50 zł na akcję.
PKO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2018 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
ACG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
AQT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
EGH 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
BHW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
KKH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
LKD 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
MBF 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ODL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
PLM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
PBB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
RPC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
ALR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
AGP 
NC 
 
NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
AIT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
wykres APS
APS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
COG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 295.109 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
DOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
EVE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
LKD 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
MGT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
NCT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
CNG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PLM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.
RPC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
SMS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za okres od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018.
WSE 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
ALO.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
wykres BMW
BMW.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
EA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
S.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ING 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MIL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
TPE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
APA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ASB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
ASE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
wykres CDA
CDA 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 876.255 akcji serii B oraz 154.645 akcji serii C.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
IBC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MLP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
PBT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
PCR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 8,31 zł na akcję.
PTN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy.
SEK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
SEK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
VVD 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
IMT.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
SIA.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
DIS.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
EUR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2018.
PEO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
AER 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
APE 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
ASB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BIP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
BWO 
GPW 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku z przekształceniem spółki Buwog AG w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Buwog Group GmbH.
DNP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
DOM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Z.
EXA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
HRC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
wykres I3D
I3D 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
IFR 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
IF4 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
INT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
LEN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy z zysków z lat poprzednich.
NET 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
OPM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
OBL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PTE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PHI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
PND 
GPW 
 
NWZA ws. uzupełnienia składu RN obecnej kadencji.
RDL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
RDG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
RES 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
STX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
STK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SNG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
TOA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ECA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ULM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018, określenia dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz wskazania dnia wypłaty dywidendy.
UCG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MT.LU 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
DTEL.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
GPRO.US 
NASDAQ 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
NWSA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
UCG.IT 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
EUR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PLY 
GPW 
 
Wypłata dywidendy okresowej 1,45 zł na akcję.
7LV 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ACA 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ALC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ALI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
APE 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
BPN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
BLR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
CFS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
CZK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
BRO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
DIN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
DCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
DKR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
GTS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
HDR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
wykres IFM
IFM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
IPX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
INB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
INS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
IRL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
IRL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,58 euro na akcję.
MRS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
NEU 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.750 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.
NTS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 oraz za cały 2018 rok.
PAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
PFD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędu i dalszego istnienia spółki.
PEM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PLG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
PNT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
QUB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
REM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SYM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
VKT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
VRB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
WRE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
XPL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
wykres XTB
XTB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
wykres XTB
XTB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
TFA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
LSR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów