04:26 | GMT: 02:26 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
APT 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017, w wysokości 0,35 zł na akcję.
BIT 
NC 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru.
GRP 
NC 
 
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji imiennych serii D w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
UFC 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 522.631 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
NKE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.