19:19 | GMT: 18:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany zasad wynagradzania członków RN, powołania członka RN, zmian w statucie, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru.
ENA 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki Elektrownie Wodne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ABE 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2011r. – 30.06.2012r.
BAK 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012.
JAN 
NC 
 
NWZA ws. udzielenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości oraz zmiany statutu.
MBF 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany siedziby, zmiany nazwy, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu.
SEV 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011/2012.
SOL 
GPW 
 
NWZA ws. zbadania przez Ernst & Young Audit sp. z o.o. zagadnienia dotyczącego jasności i rzetelności wybranych danych finansowych zawartych w przekazanych przez spółkę raportach okresowych i in.
VRB 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na skup akcji własnych oraz zmiany statutu.