22:04 | GMT: 20:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ZASTAL

Data
Spółka
Wydarzenie
ZASTAL
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ZASTAL
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ZASTAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
ZASTAL
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ZASTAL
Publikacja raportu za 2019 rok.
ZASTAL
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ZASTAL
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
ZASTAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ZASTAL
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ZASTAL
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
ZASTAL
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ZASTAL
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ZASTAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ZASTAL
NWZA ws. zmiany przedmiotu działalności, zmian w statucie, umorzenia akcji własnych, scalenia (połączenia) akcji, zmiany uchwały nr 5/2018 NWZ z 07.03.2018.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ZASTAL
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ZASTAL
Scalenie akcji w stosunku 3:1.
ZASTAL
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ZASTAL
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ZASTAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ZASTAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ZASTAL
NWZA ws. scalenia (połączenia) akcji, zmian statutu oraz zmiany uchwały nr 28/2015 i uchwały nr 29/2015 ZWZ z 30.06.2015 roku.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ZASTAL
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą Zastal Wagony Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ZASTAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok oraz dalszego funkcjonowania spółki.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ZASTAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ZASTAL
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ZASTAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ZASTAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ZASTAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji VI Emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ZASTAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ZASTAL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela V emisji.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ZASTAL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ZASTAL
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ZASTAL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ZASTAL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji V z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ZASTAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ZASTAL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ZASTAL
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
ZASTAL
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela IV emisji.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ZASTAL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ZASTAL
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ZASTAL
WZA
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ZASTAL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ZASTAL
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
ZASTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
ZASTAL
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.


«Powrót do terminarza spółek