14:36 | GMT: 12:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
VISTULA

Data
Spółka
Wydarzenie
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
VISTULA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
VISTULA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
VISTULA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
VISTULA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 53.260.876 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
VISTULA
NWZA ws. połączenia spółki ze spółką BYTOM S.A., zmian w statucie oraz zwiększenia liczby członków RN obecnej wspólnej kadencji i powołania dodatkowego członka RN.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
VISTULA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
VISTULA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
VISTULA
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
VISTULA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
VISTULA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w roku obrotowym 2015.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
VISTULA
NWZA ws. wyboru nowego członka RN oraz zmiany uchwały nr 23/04/2012 ZWZA.
VISTULA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
VISTULA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 859.366 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
VISTULA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz powołania członków RN.
VISTULA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
VISTULA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z marką W.KRUK na rzecz spółki zależnej.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
VISTULA
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG250 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG50.
VISTULA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
VISTULA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
VISTULA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w roku obrotowym 2012.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
VISTULA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
VISTULA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
VISTULA
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
VISTULA
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
VISTULA
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii K.
VISTULA
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii K.
VISTULA
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
VISTULA
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z prawem poboru, warunków programu motywacyjnego oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
VISTULA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
VISTULA
WZA
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
VISTULA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek