22:56 | GMT: 20:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
TELEHORSE

Data
Spółka
Wydarzenie
TELEHORSE
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
TELEHORSE
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
TELEHORSE
ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
TELEHORSE
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
TELEHORSE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TELEHORSE
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
TELEHORSE
NWZA ws. zmiany składu RN.
TELEHORSE
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
TELEHORSE
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
TELEHORSE
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
TELEHORSE
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
TELEHORSE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
TELEHORSE
Publikacja raportu za 2017 rok.
TELEHORSE
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
TELEHORSE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
TELEHORSE
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
TELEHORSE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
TELEHORSE
Odstąpienie od oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C, na skutek zakazu dalszego jej prowadzenia.
TELEHORSE
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych.
TELEHORSE
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
TELEHORSE
Publikacja raportu za 2016 rok.
TELEHORSE
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych.
TELEHORSE
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
TELEHORSE
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu poprzez zmianę firmy spółki oraz przedmiotu działalności, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej oraz poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
TELEHORSE
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
TELEHORSE
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
TELEHORSE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
TELEHORSE
Publikacja raportu za 2015 rok.
TELEHORSE
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
TELEHORSE
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
TELEHORSE
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
TELEHORSE
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
TELEHORSE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
TELEHORSE
Publikacja raportu za 2014 rok.
TELEHORSE
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
TELEHORSE
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
TELEHORSE
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
TELEHORSE
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
TELEHORSE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
TELEHORSE
Publikacja raportu za 2013 rok.
TELEHORSE
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
TELEHORSE
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
TELEHORSE
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
TELEHORSE
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
TELEHORSE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 8 grudnia 2011 do dnia 31 grudnia 2012 roku.
TELEHORSE
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
TELEHORSE
Publikacja raportu za 2012 rok.
TELEHORSE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
TELEHORSE
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek