06:54 | GMT: 04:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
TECHINVGR

Data
Spółka
Wydarzenie
TECHINVGR
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
TECHINVGR
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
TECHINVGR
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
TECHINVGR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
TECHINVGR
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany nazwy spółki.
TECHINVGR
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
TECHINVGR
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
TECHINVGR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2018.
TECHINVGR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TECHINVGR
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
TECHINVGR
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
TECHINVGR
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
TECHINVGR
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
TECHINVGR
ZWZA ws. m.in. przeksięgowania środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy oraz pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2017.
TECHINVGR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TECHINVGR
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
TECHINVGR
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
TECHINVGR
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
TECHINVGR
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
TECHINVGR
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 i utworzenia kapitału rezerwowego.
TECHINVGR
Publikacja raportu za 2016 rok.
TECHINVGR
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
TECHINVGR
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
TECHINVGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TECHINVGR
Początek notowań spółki LEONIDAS (LEO) pod nazwą TECHINVGR (TIG), w związku ze zmianą firmy.
TECHINVGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
TECHINVGR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
TECHINVGR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
TECHINVGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
TECHINVGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
TECHINVGR
Dzień pierwszego notowania na NC 258.750 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
TECHINVGR
NWZA ws. odwołania członka RN oraz powołania członka RN.
TECHINVGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
TECHINVGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
TECHINVGR
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 na kapitał zapasowy oraz pokrycia straty z lat obrotowych 2010 - 2013 z kapitału zapasowego.
TECHINVGR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
TECHINVGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
TECHINVGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
TECHINVGR
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
TECHINVGR
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
TECHINVGR
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
TECHINVGR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
TECHINVGR
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
TECHINVGR
Pierwszy dzień notowań na NC 6.235.832 akcji na okaziciela serii E oraz 2.000.000 akcji na okaziciela serii F.
TECHINVGR
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
TECHINVGR
Początek notowań spółki EXDEBT (EXD) pod nazwą LEONIDAS (LEO) w związku ze zmianą firmy.
TECHINVGR
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
TECHINVGR
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F na GPW, połączenia spółki EX-DEBT S.A. ze spółką Leonidas Capital S.A. oraz zmiany statutu.
TECHINVGR
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
TECHINVGR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
TECHINVGR
Publikacja raportu za 2012 rok.
TECHINVGR
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
TECHINVGR
NWZA ws. wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy z ograniczeniem prawa poboru do jednego akcjonariusza spółki, zmiany statutu i in.
TECHINVGR
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
TECHINVGR
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
TECHINVGR
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
TECHINVGR
NWZA ws. zmian w składzie RN.
TECHINVGR
WZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.
TECHINVGR
Publikacja raportu za 2011 rok.
TECHINVGR
Początek notowań spółki PUBLICIA (PIA) pod nazwą EXDEBT (EXD), w związku ze zmianą firmy.
TECHINVGR
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
TECHINVGR
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie rady nadzorczej i statucie.
TECHINVGR
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
TECHINVGR
WZA
TECHINVGR
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
TECHINVGR
Publikacja raportu za 2010 rok.
TECHINVGR
NWZA ws. zmiany składu zarządu, zmiany składu rady nadzorczej oraz podwyższenia kapitału zakładowego.
TECHINVGR
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
TECHINVGR
Split akcji w stosunku 1:5.
TECHINVGR
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek