01:13 | GMT: 23:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SWISSPSM

Data
Spółka
Wydarzenie
SWISSPSM
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.
SWISSPSM
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.
SWISSPSM
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.
SWISSPSM
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji spółki.
SWISSPSM
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
SWISSPSM
Dzień wykupu akcji spółki przez Lux Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 2,59 zł za akcję.
SWISSPSM
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
SWISSPSM
NWZA ws. zmian w RN, zmiany statutu, zniesienia dematerializacji akcji oraz wykluczenia akcji z obrotu na NC.
SWISSPSM
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki – „Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów”.
SWISSPSM
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.
SWISSPSM
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
SWISSPSM
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego, trwający od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.
SWISSPSM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
SWISSPSM
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.
SWISSPSM
Publikacja raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
SWISSPSM
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SWISSPSM
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SWISSPSM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. oraz dalszego istnienia spółki.
SWISSPSM
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SWISSPSM
Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
SWISSPSM
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SWISSPSM
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SWISSPSM
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SWISSPSM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 do 31.03.2015 oraz dalszego istnienia spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
SWISSPSM
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SWISSPSM
Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
SWISSPSM
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
SWISSPSM
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.323.500 zł w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E oraz zmiany statutu.
SWISSPSM
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
SWISSPSM
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.
SWISSPSM
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
SWISSPSM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz dalszego istnienia spółki.
SWISSPSM
NWZA ws. zmiany statutu.
SWISSPSM
Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 do 31.03.2014.
SWISSPSM
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
SWISSPSM
NWZA ws. powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych oraz zmian w składzie RN.
SWISSPSM
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
SWISSPSM
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz zmiany statutu.
SWISSPSM
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
SWISSPSM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. oraz dalszego istnienia spółki.
SWISSPSM
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
SWISSPSM
Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2012r. do 31.03.2013r.
SWISSPSM
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
SWISSPSM
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
SWISSPSM
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.01.2011r. do 31.03.2012r.
SWISSPSM
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SWISSPSM
Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 do 31.03.2012.
SWISSPSM
NWZA ws. połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. i EURMED Sp. z o.o.
SWISSPSM
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SWISSPSM
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
SWISSPSM
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
SWISSPSM
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
SWISSPSM
WZA
SWISSPSM
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
SWISSPSM
Publikacja raportu za 2010 rok.
SWISSPSM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SWISSPSM
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek