05:28 | GMT: 03:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
SITE

Data
Spółka
Wydarzenie
SITE
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
SITE
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
SITE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
SITE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SITE
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SITE
NWZA ws. połączenia ze spółką Fat Dog Games sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, zmiany firmy oraz zmiany statutu.
SITE
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
SITE
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
SITE
NWZA ws. zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji publicznej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
SITE
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
SITE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
SITE
Publikacja raportu za 2017 rok.
SITE
NWZA ws. poprawienia treści uchwały nr 5 z 27 września 2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej.
SITE
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SITE
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
SITE
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
SITE
NWZA ws. zmiany statutu poprzez zmianę​ siedziby spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję ​akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej.
SITE
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
SITE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
SITE
Publikacja raportu za 2016 rok.
SITE
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SITE
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
SITE
NWZA ws. powołania dwóch członków RN.
SITE
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SITE
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
SITE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
SITE
Publikacja raportu za 2015 rok.
SITE
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
SITE
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SITE
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
SITE
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
SITE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
SITE
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
SITE
Publikacja raportu za 2014 rok.
SITE
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
SITE
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
SITE
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
SITE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SITE
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SITE
Publikacja raportu za 2013 rok.
SITE
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
SITE
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SITE
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
SITE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
SITE
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SITE
Publikacja raportu za 2012 rok.
SITE
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
SITE
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
SITE
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SITE
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
SITE
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SITE
Publikacja raportu za 2011 rok.
SITE
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
SITE
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
SITE
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
SITE
WZA
SITE
Publikacja raportu za 2010 rok.
SITE
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
SITE
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek