13:06 | GMT: 12:06 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
SILESIA

Data
Spółka
Wydarzenie
SILESIA
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
SILESIA
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
SILESIA
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
SILESIA
Publikacja raportu za 2019 rok.
SILESIA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
SILESIA
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
SILESIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.
SILESIA
Publikacja raportu za 2018 rok.
SILESIA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SILESIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
SILESIA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
SILESIA
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
SILESIA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SILESIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.
SILESIA
Publikacja raportu za 2017 rok.
SILESIA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
SILESIA
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
SILESIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
SILESIA
Publikacja raportu za 2016 rok.
SILESIA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SILESIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
SILESIA
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, odwołania członków RN oraz powołania członków RN.
SILESIA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SILESIA
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
SILESIA
Scalenie akcji w stosunku 50:1.
SILESIA
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
SILESIA
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
SILESIA
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
SILESIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
SILESIA
Publikacja raportu za 2015 rok.
SILESIA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
SILESIA
NWZA ws. zmiany statutu, zniesienia uprzywilejowania akcji serii A1, zamiany akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela, uchylenia uchwały ZWZ nr 21 z dnia 16 września 2015 roku ws. scalenia (połączenia) akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji, scalenia (połączenia) akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
SILESIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SILESIA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
SILESIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, dalszego istnienia spółki, scalenia akcji poprzez podwyższenie wartości ich nominalnej oraz zmiany statutu.
SILESIA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
SILESIA
Początek notowań spółki JDB (JDB) pod nazwą SILESIA (SSO), w związku ze zmianą firmy.
SILESIA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 oraz za cały 2014 rok.
SILESIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
SILESIA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
SILESIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy, dalszego istnienia spółki, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SILESIA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
SILESIA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SILESIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
SILESIA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SILESIA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, zmiany uchwały nr 12 NWZA z 28.02.2012r. w sprawie nabycia akcji własnych, zmiany uchwały nr 11 NWZA z 28.02.2012r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
SILESIA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
SILESIA
Publikacja raportu za 2012 rok.
SILESIA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SILESIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
SILESIA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
SILESIA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SILESIA
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru.
SILESIA
Publikacja raportu za 2011 rok.
SILESIA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SILESIA
NWZA ws. zmian w składzie zarządu, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN, nabycia akcji własnych oraz utworzenia i przeznaczenia kapitału rezerwowego.
SILESIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
SILESIA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
SILESIA
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
SILESIA
WZA
SILESIA
Publikacja raportu za 2010 rok.
SILESIA
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
SILESIA
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
SILESIA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SILESIA
Debiut spółki na NC.
SILESIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek