22:59 | GMT: 20:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
SLASKIEKA

Data
Spółka
Wydarzenie
SLASKIEKA
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
SLASKIEKA
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
SLASKIEKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SLASKIEKA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 r.
SLASKIEKA
Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał 2020 roku.
SLASKIEKA
Publikacja raportu za 2019 rok.
SLASKIEKA
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN, wyboru członków RN.
SLASKIEKA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
SLASKIEKA
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
SLASKIEKA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.
SLASKIEKA
Publikacja raportu za 2018 rok.
SLASKIEKA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SLASKIEKA
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
SLASKIEKA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
SLASKIEKA
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
SLASKIEKA
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
SLASKIEKA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
SLASKIEKA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
SLASKIEKA
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii I.
SLASKIEKA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz zatwierdzenia wyboru członka RN dokonanego przez RN w drodze kooptacji.
SLASKIEKA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
SLASKIEKA
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii I.
SLASKIEKA
Publikacja raportu za 2017 rok.
SLASKIEKA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SLASKIEKA
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
SLASKIEKA
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
SLASKIEKA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
SLASKIEKA
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 4.000.000 akcji serii B, 1.200.000 akcji serii C, 204.000 akcji serii D, 1.000.000 akcji serii E, 500.000 akcji serii F, 1.000.000 akcji serii G oraz 515.464 akcji serii H.


«Powrót do terminarza spółek