20:08 | GMT: 19:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
SARE

Data
Spółka
Wydarzenie
SARE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
SARE
NWZA ws. zmiany statutu.
SARE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SARE
Wprowadzenie do obrotu na GPW 81.440 akcji serii E oraz 112.784 akcji serii G.
SARE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
SARE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
SARE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SARE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii E i G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SARE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SARE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SARE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
SARE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SARE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SARE
NWZA ws. zmian osobowych w RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze oferty prywatnej nowej emisji akcji serii E oraz zmiany statutu.
SARE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
SARE
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 22,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tomasza Sebastiana Pruszczyńskiego i Polinvest 7 S.a.r.l.
SARE
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 22,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tomasza Sebastiana Pruszczyńskiego i Polinvest 7 S.a.r.l.
SARE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
SARE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
SARE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
SARE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SARE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SARE
NWZA ws. zmian osobowych w RN oraz zmiany statutu.
SARE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SARE
Wprowadzenie do obrotu na GPW 44.310 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SARE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
SARE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
SARE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
SARE
NWZA ws. zmiany składu RN, podwyższenia kapitału w drodze oferty prywatnej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SARE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
SARE
Wprowadzenie do obrotu na GPW 31.741 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SARE
Dzień ostatniego notowania na GPW 31.741 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SARE
NWZA ws. wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołania członków RN (wybór uzupełniający) na podstawie art. 385 § 6 KSH oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
SARE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
SARE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
SARE
Debiut spółka na GPW. Wprowadzenie do obrotu 2.000.000 akcji serii A, 215.500 akcji serii B i 31.741 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii A i B.
SARE
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w transzy małych inwestorów.
SARE
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w transzy dużych inwestorów.
SARE
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii C w transzy małych i w transzy dużych inwestorów.
SARE
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii C.
SARE
Początek budowy księgi popytu na akcje serii C.
SARE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
SARE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
SARE
NWZA ws. zmian statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, zatwierdzenia zmian w Regulaminie RN oraz przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu.
SARE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
SARE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.
SARE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
SARE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SARE
NWZA ws. zatwierdzenia ugody zawartej m.in. z Panem Krzysztofem Dębowskim, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SARE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
SARE
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SARE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
SARE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
SARE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
SARE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SARE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SARE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
SARE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SARE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
SARE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
SARE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
SARE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
SARE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
SARE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
SARE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
SARE
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
SARE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SARE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SARE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
SARE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2011 roku.
SARE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2011 roku.
SARE
WZA
SARE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SARE
Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
SARE
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
SARE
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
SARE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2011 roku.
SARE
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek