11:11 | GMT: 09:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
PUNKPIRAT

Data
Spółka
Wydarzenie
PUNKPIRAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PUNKPIRAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PUNKPIRAT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz dalszego istnienia spółki.
PUNKPIRAT
Początek notowań spółki IQP (IQP) pod nazwą PUNKPIRAT (PUN) w związku ze zmianą firmy.
PUNKPIRAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PUNKPIRAT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PUNKPIRAT
NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN, połączenia IQ Partners S.A. z PunkPirates sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, zatwierdzenia powołania członka RN oraz dalszego istnienia spółki.
PUNKPIRAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PUNKPIRAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PUNKPIRAT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz dalszego istnienia spółki.
PUNKPIRAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PUNKPIRAT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PUNKPIRAT
NWZA ws. zmian statutu oraz dalszego istnienia spółki.
PUNKPIRAT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PUNKPIRAT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PUNKPIRAT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
PUNKPIRAT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PUNKPIRAT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PUNKPIRAT
NWZA ws. zmian w składzie RN, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu.
PUNKPIRAT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PUNKPIRAT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PUNKPIRAT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
PUNKPIRAT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PUNKPIRAT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PUNKPIRAT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PUNKPIRAT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PUNKPIRAT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
PUNKPIRAT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PUNKPIRAT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PUNKPIRAT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PUNKPIRAT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PUNKPIRAT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
PUNKPIRAT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PUNKPIRAT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PUNKPIRAT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PUNKPIRAT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PUNKPIRAT
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, nabycia akcji własnych oraz zmian w składzie RN.
PUNKPIRAT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PUNKPIRAT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
PUNKPIRAT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PUNKPIRAT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PUNKPIRAT
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
PUNKPIRAT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
PUNKPIRAT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PUNKPIRAT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PUNKPIRAT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PUNKPIRAT
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
PUNKPIRAT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PUNKPIRAT
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
PUNKPIRAT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PUNKPIRAT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PUNKPIRAT
NWZA ws. przyjęcia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
PUNKPIRAT
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PUNKPIRAT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
PUNKPIRAT
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C z obrotu na NC na wniosek spółki.
PUNKPIRAT
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
PUNKPIRAT
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PUNKPIRAT
WZA
PUNKPIRAT
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
PUNKPIRAT
Publikacja raportu za 2010 rok.
PUNKPIRAT
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
PUNKPIRAT
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B oraz C do obrotu.


«Powrót do terminarza spółek