11:31 | GMT: 09:31 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
POZBUD

Data
Spółka
Wydarzenie
POZBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
POZBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
POZBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
POZBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
POZBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
POZBUD
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H w drodze subskrypcji prywatne oraz zmiany statutu.
POZBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
POZBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
POZBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
POZBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
POZBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
POZBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
POZBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
POZBUD
ZWZA
POZBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
POZBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
POZBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
POZBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
POZBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
POZBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
POZBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
POZBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
POZBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
POZBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
POZBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
POZBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
POZBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
POZBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
POZBUD
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz powołanie członka RN.
POZBUD
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
POZBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
POZBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
POZBUD
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
POZBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
POZBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
POZBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
POZBUD
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmiany statutu.
POZBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
POZBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
POZBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
POZBUD
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
POZBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
POZBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
POZBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
POZBUD
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F, G i H oraz pozbawienia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz pozbawienia prawa poboru tych warrantów w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I oraz pozbawienia prawa poboru i zmiany statutu.
POZBUD
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
POZBUD
Publikacja raportu za 2012 rok.
POZBUD
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
POZBUD
NWZA ws. połączenia spółki Pozbud T&R S.A. ze spółką Pozbud Marketing Sp. z o.o., zmiany statutu oraz zatwierdzenia powołania członka RN.
POZBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
POZBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
POZBUD
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
POZBUD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
POZBUD
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
POZBUD
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na majątku spółki EVER HOME S.A.
POZBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
POZBUD
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
POZBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
POZBUD
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR oraz zmian w statucie.
POZBUD
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
POZBUD
NWZA ws. powołania członków RN.
POZBUD
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
POZBUD
WZA
POZBUD
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
POZBUD
Publikacja raportu za 2010 rok.
POZBUD
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek