05:56 | GMT: 03:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PREMIUMF

Data
Spółka
Wydarzenie
PREMIUMF
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
PREMIUMF
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
PREMIUMF
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
PREMIUMF
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PREMIUMF
NWZA ws. zmiany statutu.
PREMIUMF
Publikacja raportu za 2019 rok.
PREMIUMF
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PREMIUMF
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
PREMIUMF
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
PREMIUMF
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PREMIUMF
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku spółki za rok 2018.
PREMIUMF
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PREMIUMF
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
PREMIUMF
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
PREMIUMF
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii D i zmiany statutu.
PREMIUMF
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PREMIUMF
Publikacja raportu za 2017 rok.
PREMIUMF
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PREMIUMF
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
PREMIUMF
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
PREMIUMF
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PREMIUMF
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
PREMIUMF
Publikacja raportu za 2016 rok.
PREMIUMF
Początek notowań spółki SMOKESHOP (SMK) pod nazwą PREMIUMF (PMF), w związku ze zmianą firmy.
PREMIUMF
NWZA ws. dalszego istnienia spółki, zmian w RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii D, pozbawienia prawa poboru oraz zmian statutu.
PREMIUMF
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PREMIUMF
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
PREMIUMF
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
PREMIUMF
Publikacja raportu za 2015 rok.
PREMIUMF
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
PREMIUMF
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PREMIUMF
NWZA ws. rezygnacji członka RN, powołania nowego członka RN, wyrażenia zgody na zbycie spółce Promotorzy Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa i upoważnienia zarządu do ustalenia ceny i jego sposobu oraz zmiany statutu – zmiany firmy.
PREMIUMF
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PREMIUMF
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
PREMIUMF
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
PREMIUMF
Publikacja raportu za 2014 rok.
PREMIUMF
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PREMIUMF
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
PREMIUMF
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PREMIUMF
NWZA ws. powołania członków RN.
PREMIUMF
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PREMIUMF
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PREMIUMF
Publikacja raportu za 2013 rok.
PREMIUMF
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PREMIUMF
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PREMIUMF
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PREMIUMF
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
PREMIUMF
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
PREMIUMF
Publikacja raportu za 2012 rok.
PREMIUMF
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
PREMIUMF
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
PREMIUMF
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
PREMIUMF
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
PREMIUMF
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
PREMIUMF
Publikacja raportu za 2011 rok.
PREMIUMF
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PREMIUMF
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
PREMIUMF
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PREMIUMF
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PREMIUMF
WZA
PREMIUMF
Publikacja raportu za 2010 rok.
PREMIUMF
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PREMIUMF
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
PREMIUMF
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PREMIUMF
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
PREMIUMF
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
PREMIUMF
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek