14:33 | GMT: 13:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PILAB

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
PILAB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PILAB
NWZA ws.zmiany składu RN, przyznania wynagrodzenia członkom RN, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L do obrotu na rynku regulowanym, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR i MSSF, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru.
PILAB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
PILAB
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 r.
PILAB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PILAB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PILAB
Dzień pierwszego notowania na NC 71.500 akcji serii H oraz 355.000 akcji serii L.
PILAB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
PILAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PILAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
PILAB
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 r.
PILAB
Publikacja raportu za 2016 rok.
PILAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PILAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
PILAB
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PILAB
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
PILAB
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
PILAB
Publikacja raportu za 2015 rok.
PILAB
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
PILAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PILAB
Dzień pierwszego notowania na NC 470.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
PILAB
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PILAB
Dzień pierwszego notowania na NC 207.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
PILAB
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
PILAB
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za 2014 r.
PILAB
Dzień pierwszego notowania na NC 220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
PILAB
Publikacja raportu za 2014 rok.
PILAB
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PILAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
PILAB
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PILAB
Pierwszy dzień notowań na NC 167.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
PILAB
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PILAB
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013 oraz zmiany statutu.
PILAB
Publikacja raportu za 2013 rok.
PILAB
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PILAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PILAB
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PILAB
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
PILAB
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012.
PILAB
Pierwszy dzień notowań na NC 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PILAB
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
PILAB
Publikacja raportu za 2012 rok.
PILAB
NWZA ws. zmian w statucie, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru oraz zmian w RN.
PILAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
PILAB
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PILAB
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
PILAB
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PILAB
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
PILAB
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PILAB
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek