14:58 | GMT: 12:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PIK

Data
Spółka
Wydarzenie
PIK
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
PIK
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
PIK
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PIK
NWZA ws. zmiany składu RN.
PIK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 r.
PIK
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku oraz za cały 2019 rok.
PIK
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
PIK
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
PIK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PIK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
PIK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
PIK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PIK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PIK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
PIK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PIK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
PIK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017r.
PIK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PIK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PIK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
PIK
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PIK
NWZA ws. zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
PIK
NWZA ws. zmian w RN.
PIK
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
PIK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016r.
PIK
Publikacja raportu za I kwartał 2017 oraz za cały 2016 rok.
PIK
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
PIK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PIK
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji oraz zmian w statucie.
PIK
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
PIK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
PIK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PIK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PIK
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
PIK
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PIK
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
PIK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na lokalach spółki we Wrocławiu przy al. Armii Krajowej 8b/5 oraz 8b/6, jako zabezpieczenie umowy kredytowej zawartej z Raiffeisen Polbank S.A.
PIK
Publikacja raportu za 2014 rok.
PIK
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PIK
NWZA ws. rozszerzenia przedmiotu działalności, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PIK
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
PIK
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PIK
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PIK
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PIK
Publikacja raportu za 2013 rok.
PIK
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PIK
NWZA ws. rozszerzenia przedmiotu działalności, nabycia akcji własnych, utworzenia i użycia kapitału rezerwowego, zmiany statutu oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
PIK
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PIK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PIK
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek