20:33 | GMT: 18:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PATFUND

Data
Spółka
Wydarzenie
PATFUND
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
PATFUND
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PATFUND
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz powołania likwidatora.
PATFUND
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
PATFUND
Publikacja raportu za 2019 rok.
PATFUND
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędu i dalszego istnienia spółki.
PATFUND
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
PATFUND
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
PATFUND
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2017.
PATFUND
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PATFUND
Publikacja raportu za 2017 rok.
PATFUND
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
PATFUND
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PATFUND
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
PATFUND
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2016.
PATFUND
Publikacja raportu za 2016 rok.
PATFUND
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PATFUND
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
PATFUND
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PATFUND
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
PATFUND
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty / podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru.
PATFUND
Publikacja raportu za 2015 rok.
PATFUND
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
PATFUND
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PATFUND
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PATFUND
Początek notowań spółki WAKEPARK (WPK) pod nazwą PATFUND (PFD), w związku ze zmianą firmy.
PATFUND
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
PATFUND
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
PATFUND
Publikacja raportu za 2014 rok.
PATFUND
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PATFUND
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
PATFUND
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PATFUND
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 19/6/ZWZ/2014 WZA z dnia 30.06.2014 r. oraz powołania członków RN.
PATFUND
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PATFUND
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty lub podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PATFUND
Publikacja raportu za 2013 rok.
PATFUND
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PATFUND
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PATFUND
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PATFUND
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
PATFUND
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
PATFUND
Publikacja raportu za 2012 rok.
PATFUND
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
PATFUND
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
PATFUND
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
PATFUND
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PATFUND
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek