21:15 | GMT: 19:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MEDIANPOL

Data
Spółka
Wydarzenie
MEDIANPOL
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za 2019 rok.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
MEDIANPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za 2018 rok.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MEDIANPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za 2017 rok.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
MEDIANPOL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za 2016 rok.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MEDIANPOL
ZWZA ws. m.in. podział zysku za rok obrotowy 2015.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za 2015 rok.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MEDIANPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za 2014 rok.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MEDIANPOL
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za 2013 rok.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
MEDIANPOL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za 2012 rok.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MEDIANPOL
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za 2011 rok.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MEDIANPOL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MEDIANPOL
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B i C.
MEDIANPOL
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MEDIANPOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MEDIANPOL
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek