23:01 | GMT: 21:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
LIVECHAT

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
LIVECHAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
LIVECHAT
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,60 zł na akcję.
LIVECHAT
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,60 zł na akcję.
LIVECHAT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
LIVECHAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
LIVECHAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
LIVECHAT
Wypłata dywidendy 0,87 zł na akcję.
LIVECHAT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,87 zł na akcję.
LIVECHAT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,87 zł na akcję.
LIVECHAT
NWZA ws. podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku.
LIVECHAT
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/2019 w wysokości 0,54 zł na akcję.
LIVECHAT
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/2019 w wysokości 0,54 zł na akcję.
LIVECHAT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.
LIVECHAT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
LIVECHAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
LIVECHAT
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/2019 w wysokości 0,54 zł na akcję.
LIVECHAT
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/2019 w wysokości 0,54 zł na akcję.
LIVECHAT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.
LIVECHAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I pólrocze roku obrotowego 2018/2019.
LIVECHAT
NWZA ws. powołania członków RN.
LIVECHAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
LIVECHAT
Wypłata dywidendy 0,89 zł na akcję.
LIVECHAT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,89 zł na akcję.
LIVECHAT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,89 zł na akcję.
LIVECHAT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017-2018.
LIVECHAT
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017/2018 w wysokości 0,44 zł na akcję.
LIVECHAT
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017/2018 w wysokości 0,44 zł na akcję.
LIVECHAT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
LIVECHAT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
LIVECHAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
LIVECHAT
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017/2018 w wysokości 0,44 zł na akcję.
LIVECHAT
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017/2018 w wysokości 0,44 zł na akcję.
LIVECHAT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
LIVECHAT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład mWIG40.
LIVECHAT
NWZA ws. powołania nowego członka RN.
LIVECHAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
LIVECHAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
LIVECHAT
Wypłata dywidendy 1,41 zł na akcję.
LIVECHAT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,41 zł na akcję.
LIVECHAT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,41 zł na akcję.
LIVECHAT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016-17.
LIVECHAT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
LIVECHAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
LIVECHAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
LIVECHAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
LIVECHAT
Wypłata dywidendy 1,08 zł na akcję.
LIVECHAT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,08 zł na akcję.
LIVECHAT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,08 zł na akcję.
LIVECHAT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015-16.
LIVECHAT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
LIVECHAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
LIVECHAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
LIVECHAT
Wypłata dywidendy 0,71 zł na akcję.
LIVECHAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
LIVECHAT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
LIVECHAT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.
LIVECHAT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.
LIVECHAT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014-15.
LIVECHAT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
LIVECHAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
LIVECHAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
LIVECHAT
Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.
LIVECHAT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję.
LIVECHAT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję.
LIVECHAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
LIVECHAT
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
LIVECHAT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
LIVECHAT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
LIVECHAT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
LIVECHAT
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
LIVECHAT
Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
LIVECHAT
Początek zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
LIVECHAT
Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
LIVECHAT
Zakończenie zapisów na akcje wśród inwestorów indywidualnych.
LIVECHAT
Rozpoczęcie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
LIVECHAT
Początek zapisów na akcje wśród inwestorów indywidualnych.


«Powrót do terminarza spółek