02:38 | GMT: 00:38 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
LASERMED

Data
Spółka
Wydarzenie
LASERMED
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
LASERMED
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
LASERMED
Publikacja raportu za 2019 rok.
LASERMED
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
LASERMED
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
LASERMED
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
LASERMED
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
LASERMED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
LASERMED
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
LASERMED
Publikacja raportu za 2018 rok.
LASERMED
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
LASERMED
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
LASERMED
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego za rok obrotowy 2017.
LASERMED
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
LASERMED
Publikacja raportu za 2017 rok.
LASERMED
Split akcji w stosunku 1:10.
LASERMED
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
LASERMED
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
LASERMED
ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki oraz pokrycia straty za 2016 r.
LASERMED
Publikacja raportu za 2016 rok.
LASERMED
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LASERMED
NWZA ws. pokrycia straty za 2011 r.oraz wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych i wyposażenia.
LASERMED
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
LASERMED
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
LASERMED
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
LASERMED
ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki oraz pokrycia straty za 2015 r.
LASERMED
Publikacja raportu za 2015 rok.
LASERMED
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
LASERMED
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
LASERMED
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
LASERMED
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
LASERMED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r. oraz dalszego istnienia spółki.
LASERMED
Publikacja raportu za 2014 rok.
LASERMED
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
LASERMED
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
LASERMED
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
LASERMED
Scalenie akcji w stosunku 9:1.
LASERMED
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
LASERMED
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
LASERMED
Pierwszy dzień notowań na NC 173.566 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
LASERMED
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
LASERMED
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
LASERMED
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, scalenia akcji, dalszego istnienia spółki oraz zmiany statutu.
LASERMED
Publikacja raportu za 2013 rok.
LASERMED
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
LASERMED
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
LASERMED
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
LASERMED
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
LASERMED
NWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 r.
LASERMED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 r.
LASERMED
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
LASERMED
Publikacja raportu za 2012 rok.
LASERMED
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
LASERMED
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
LASERMED
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek