04:04 | GMT: 02:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
JWA

Data
Spółka
Wydarzenie
JWA
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
JWA
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
JWA
Publikacja raportu za 2019 rok.
JWA
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
JWA
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
JWA
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
JWA
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
JWA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
JWA
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
JWA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
JWA
Publikacja raportu za 2018 rok.
JWA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
JWA
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
JWA
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz przeprowadzenia skupu akcji własnych celem ich umorzenia.
JWA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
JWA
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
JWA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
JWA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
JWA
Publikacja raportu za 2017 rok.
JWA
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
JWA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
JWA
NWZA ws. powołania członków RN, ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków RN, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki.
JWA
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
JWA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
JWA
Publikacja raportu za 2016 rok.
JWA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
JWA
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
JWA
NWZA ws. zmian w RN.
JWA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
JWA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
JWA
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
JWA
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.


«Powrót do terminarza spółek