03:54 | GMT: 02:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
JAGO

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
JAGO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
JAGO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
JAGO
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
JAGO
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I oraz zmiany statutu.
JAGO
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
JAGO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
JAGO
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG i WIG-Poland.
JAGO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
JAGO
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G i H.
JAGO
NWZA ws. zmiany uchwały 4/05/2011 NWZA z 5 maja 2011, rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
JAGO
WZA
JAGO
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
JAGO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
JAGO
NWZA ws. zmiany statutu.
JAGO
Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
JAGO
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie (poprzez wniesienie jako wkładu niepieniężnego) zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyboru członka rady nadzorczej oraz zmiany statutu.
JAGO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
JAGO
NWZA


«Powrót do terminarza spółek