09:21 | GMT: 07:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
INFOSCAN

Data
Spółka
Wydarzenie
INFOSCAN
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
INFOSCAN
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
INFOSCAN
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
INFOSCAN
Publikacja raportu za 2019 rok.
INFOSCAN
Dzień pierwszego notowania na NC 190.476 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
INFOSCAN
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji oraz zmiany statutu.
INFOSCAN
Dzień pierwszego notowania na NC akcji zwykłych na okaziciela serii H.
INFOSCAN
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji oraz zmiany statutu.
INFOSCAN
Wprowadzenie do obrotu na NC 218.237 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
INFOSCAN
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
INFOSCAN
Dzień pierwszego notowania na NC 260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
INFOSCAN
NWZA ws. emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, odwołania i powołania członka RN, przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników spółki, zmiany statutu.
INFOSCAN
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
INFOSCAN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
INFOSCAN
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
INFOSCAN
Publikacja raportu za 2018 rok.
INFOSCAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
INFOSCAN
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
INFOSCAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
INFOSCAN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
INFOSCAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
INFOSCAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
INFOSCAN
NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań o łącznej wartości nie wyższej niż 8.000.000,00 zł oraz zmiany statutu.
INFOSCAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
INFOSCAN
Dzień pierwszego notowania na NC 439.600 akcji serii D, 160.000 akcji serii E, 1.870.000 akcji serii F.
INFOSCAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
INFOSCAN
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
INFOSCAN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
INFOSCAN
Publikacja raportu za 2016 rok.
INFOSCAN
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
INFOSCAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
INFOSCAN
NWZA ws. zmiany statutu, przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w spółce, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz Zmiany w składzie RN.
INFOSCAN
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
INFOSCAN
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
INFOSCAN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
INFOSCAN
Dzień pierwszego notowania na NC 260.400 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
INFOSCAN
Publikacja raportu za 2015 rok.
INFOSCAN
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
INFOSCAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
INFOSCAN
Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2015 roku.
INFOSCAN
Publikacja jednostkowego raportu za II kwartał 2015 roku.
INFOSCAN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
INFOSCAN
Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał 2015 roku.
INFOSCAN
Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
INFOSCAN
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.


«Powrót do terminarza spółek