18:44 | GMT: 17:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
IQP

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
IQP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
IQP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
IQP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz dalszego istnienia spółki.
IQP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
IQP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IQP
NWZA ws. zmian statutu oraz dalszego istnienia spółki.
IQP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
IQP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IQP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
IQP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
IQP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
IQP
NWZA ws. zmian w składzie RN, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu.
IQP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
IQP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
IQP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
IQP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
IQP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IQP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
IQP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
IQP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
IQP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
IQP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
IQP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
IQP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
IQP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
IQP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
IQP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
IQP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
IQP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
IQP
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, nabycia akcji własnych oraz zmian w składzie RN.
IQP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
IQP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
IQP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
IQP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
IQP
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
IQP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
IQP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
IQP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
IQP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
IQP
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
IQP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
IQP
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
IQP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
IQP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
IQP
NWZA ws. przyjęcia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
IQP
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
IQP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
IQP
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C z obrotu na NC na wniosek spółki.
IQP
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
IQP
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
IQP
WZA
IQP
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
IQP
Publikacja raportu za 2010 rok.
IQP
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
IQP
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B oraz C do obrotu.


«Powrót do terminarza spółek