23:39 | GMT: 21:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
INWESTPL

Data
Spółka
Wydarzenie
INWESTPL
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za 2019 rok.
INWESTPL
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
INWESTPL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmiany składu RN.
INWESTPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
INWESTPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
INWESTPL
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za 2018 rok.
INWESTPL
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
INWESTPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
INWESTPL
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za 2017 rok.
INWESTPL
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
INWESTPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 oraz podwyższenia kapitału zakładowego.
INWESTPL
Publikacja raportu za 2016 rok.
INWESTPL
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
INWESTPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
INWESTPL
Publikacja raportu za 2015 rok.
INWESTPL
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
INWESTPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz podwyższenia kapitału zakładowego.
INWESTPL
Publikacja raportu za 2014 rok.
INWESTPL
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
INWESTPL
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
INWESTPL
Publikacja raportu za 2013 rok.
INWESTPL
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
INWESTPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
INWESTPL
Publikacja raportu za 2012 rok.
INWESTPL
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
INWESTPL
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
INWESTPL
Publikacja raportu za 2011 rok.
INWESTPL
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
INWESTPL
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
INWESTPL
WZA
INWESTPL
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
INWESTPL
Publikacja raportu za 2010 rok.
INWESTPL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
INWESTPL
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
INWESTPL
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
INWESTPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
INWESTPL
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek