00:17 | GMT: 22:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
IFM

Data
Spółka
Wydarzenie
IFM
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
IFM
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
IFM
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
IFM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 z zysków lat przyszłych.
IFM
NWZA ws. zmiany statutu.
IFM
Publikacja raportu za 2019 rok.
IFM
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
IFM
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
IFM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 na pokrycie strat z lat poprzednich.
IFM
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
IFM
Publikacja raportu za 2018 rok.
IFM
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
IFM
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
IFM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz kapitału zapasowego w kwocie 1.290.108,30 PLN na pokrycie strat z lat poprzednich.
IFM
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
IFM
Publikacja raportu za 2017 rok.
IFM
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
IFM
NWZA ws. powołania pana Piotra Dominik na członka RN, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii A1, A2,E oraz dematerializacji akcji serii A1,A2,E.
IFM
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
IFM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 w wysokości 2.029.598,71 zł z zysków z lat następnych.
IFM
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
IFM
NWZA ws. zmiany statutu.
IFM
Publikacja raportu za 2016 rok.
IFM
NWZA ws. powołania Pana Janusza Wyląg oraz Pana Jacka Mitrockiego (Mitrocki) na członków RN oraz zmiany statutu poprzez zmianę firmy spółki z Investment Fund Managers Spółka Akcyjna na IFM Global Funds Spółka Akcyjna.
IFM
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
IFM
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
IFM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 w wysokości 189.440,54 zł z kapitału zapasowego spółki.
IFM
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
IFM
Publikacja raportu za 2015 rok.
IFM
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
IFM
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
IFM
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
IFM
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IFM
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
IFM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
IFM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
IFM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 do wypłaty dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
IFM
Publikacja raportu za 2014 rok.
IFM
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
IFM
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
IFM
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
IFM
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz powołania członków RN.
IFM
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IFM
Publikacja raportu za 2013 rok.
IFM
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
IFM
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IFM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
IFM
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
IFM
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek