18:07 | GMT: 16:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
HOTBLOK

Data
Spółka
Wydarzenie
HOTBLOK
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
HOTBLOK
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
HOTBLOK
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
HOTBLOK
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
HOTBLOK
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
HOTBLOK
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
HOTBLOK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018.
HOTBLOK
Publikacja raportu za 2018 rok.
HOTBLOK
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
HOTBLOK
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
HOTBLOK
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
HOTBLOK
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, zmiany statutu oraz zmiany zasad wynagradzania członków RN.
HOTBLOK
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
HOTBLOK
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, emisji obligacji zamiennych na akcje, zmiany zasad wynagradzania członków RN oraz zmiany statutu.
HOTBLOK
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
HOTBLOK
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
HOTBLOK
ZWZA ws. m.in. przekazania zysku netto za rok 2017, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M w ramach subskrypcji prywatnej.
HOTBLOK
Publikacja raportu za 2017 rok.
HOTBLOK
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
HOTBLOK
NWZA ws. powołania członka RN oraz zmian w statucie.
HOTBLOK
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
HOTBLOK
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
HOTBLOK
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
HOTBLOK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
HOTBLOK
Publikacja raportu za 2016 rok.
HOTBLOK
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
HOTBLOK
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
HOTBLOK
NWZA ws. zmiany uchwał nr 1 i 2 NWZ z 29 listopada 2013 roku.
HOTBLOK
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
HOTBLOK
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
HOTBLOK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
HOTBLOK
Publikacja raportu za 2015 rok.
HOTBLOK
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
HOTBLOK
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
HOTBLOK
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
HOTBLOK
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
HOTBLOK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
HOTBLOK
Publikacja raportu za 2014 rok.
HOTBLOK
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
HOTBLOK
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
HOTBLOK
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
HOTBLOK
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
HOTBLOK
Pierwszy dzień notowań na NC 9.435.897 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
HOTBLOK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji serii Ł z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Ł z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
HOTBLOK
Publikacja raportu za 2013 rok.
HOTBLOK
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
HOTBLOK
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
HOTBLOK
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
HOTBLOK
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B uprawniających do objęcia akcji serii L oraz pozbawienia w całości prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
HOTBLOK
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
HOTBLOK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
HOTBLOK
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
HOTBLOK
Publikacja raportu za 2012 rok.
HOTBLOK
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
HOTBLOK
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz strat z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz dalszego istnienia spółki.
HOTBLOK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
HOTBLOK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
HOTBLOK
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
HOTBLOK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
HOTBLOK
Split akcji w stosunku 1:5.
HOTBLOK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
HOTBLOK
NWZA ws. zmian w statucie oraz podziału akcji.
HOTBLOK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
HOTBLOK
NWZA ws. zmian w statucie.
HOTBLOK
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
HOTBLOK
NWZA ws. zmian w składzie RN.
HOTBLOK
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
HOTBLOK
WZA
HOTBLOK
Publikacja raportu za 2010 rok.
HOTBLOK
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
HOTBLOK
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii I, J i K.
HOTBLOK
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
HOTBLOK
NWZA


«Powrót do terminarza spółek